Internationella Engelska Skolan

Bromma

Internationella Engelska Skolan Bromma erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Vi skapar höga förväntningar för framtida generationer

Internationella Engelska Skolan Bromma är en dynamisk och populär skola med årskurserna 4-9. Vi följer den svenska läroplanen även om en stor del av undervisningen sker på engelska.

Vi ger våra elever en chans att glänsa i alla ämnen och behärska det engelska språket fullt ut i en säker och ordningsam miljö, där lärare kan undervisa och elever kan studera.

Vi fokuserar på:
Tvåspråkighet
Disciplin och respekt för varandra
Höga akademiska mål

Vi undervisar enligt svensk läroplan och upp till hälften av all undervisning sker på engelska av behöriga lärare från engelsktalande länder som Kanada, USA och Storbritannien.

Läs mer om vår skola

Internationella Engelska Skolan Bromma startade 2005 med 540 elever och nu har vi över 940. Varje elev har en mentor med det övergripande ansvaret för den akademiska såväl som sociala utvecklingen i skolan.

I augusti 2012 expanderade skola till att inkludera årskurs 4-9 från att tidigare endast haft årskurs 6-9.

Först och främst anser vi att varje elev ska ses som en individ i sin egen rätt och att de ska känna att de är speciella. Vi tror också att en hög nivå på engelska kommer att skapa större möjligheter för våra elever.

Skollokalerna, som inkluderar vår helt nya idrottshall och vår utbyggnad av Ungdomsskolan som just nu pågår, är rymliga och belägna på en kulle omgiven av vackra grönområden och vattendrag samtidigt som den bara ligger en kort promenad från Brommaplans tunnelbana och bussterminal.

Vi har samlat professionella och engagerade medarbetare på Internationella Engelska Skolan i Bromma från hela världen, som tar med sig kunskap, erfarenhet och möjligheter till skolan. Varje dag får våra lärare och stödpersonal möjligheten att bidra till en ny generation framgångsrika elever och till de inspirerande unga vuxna de blir.