Internationella Engelska Skolan

Bromma

Internationella Engelska Skolan Bromma erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Grundskolan är en period i livet med stora förändringar. Under dessa år utvecklar unga människor sin uppfattning om sig själva samt sina relationer med andra runt omkring sig.


På IES Bromma fokuserar vi på utvecklingen av elever och deras välmående så att deras lärande kan prioriteras i den bästa tänkbara miljön. Vi utmanar dem att tänka, ifrågasätta, uttrycka och skapa för att sedan omsätta dessa idéer i praktiken.

På vår skola har vi en god gemenskap mellan elever och förstående och duktiga lärare. Lärarna visar ett stort engagemang för att varje elev ska känna sig omhändertagen, inspirerad och utmanad. Vi fokuserar på att eleven lär sig färdigheter för livet på ett sätt som är både respektfullt och uppmuntrande.

Jag hoppas innerligt att även du upplever att IES Bromma är en plats för omsorg och lärande.