Internationella Engelska Skolan

Bromma

Internationella Engelska Skolan Bromma erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevrådet

Images

Elevrådet

What is Student Council? Vad är elevråd?

IESBs Elevråd är en grupp av elever som representerar sina klasser, där representanterna blivit framröstade av sina klasskamrater. Elevrådet samarbetar med skolans vuxna (student care team) för att lyfta fram demokratiska värderingar samt ger eleverna möjlighet att vara med och påverka skolans värld i form av exempelvis elev valda aktiviteter.

Elevrådet ger möjligheten att främja samt utvecklas inom dessa områden:

- Medborgarskap

- Akademiskt

- Ledarskap

- Vänskap

- Samhällsengagemang

- Välgörenhet

- Skolans etik, uppdrag samt kulturella värden

Elevrådets representanter finns för både mellan- och högstadiet (åk 4-9), och fungerar som en mellanhand för eleverna och skolans administration.

Mellan åren 2008-2022 har elevrådet varit med och påverkat inom dessa områden:

- Hälsosammare och varierande kost i Haven och kaféet

- Elevanpassad miljö i kaféet genom att införskaffa olika former av elevspel, samt inredning.

- Stötta och deltaga i Haiti Relief Fund

- Medhjälper i formandet av Likabehandlingsplanen samt Skolvalen

- Elevrådets representanter tar initiativ som ledare och deltagar i ledarskapsprogram

- Elevrådets representanter diskuterar, utvecklar och presenterar initiativ i form av studieteknik anpassad till deras årskurs

- Elevrådet är med och bedömer bidragen till årliga Art Competition som reflekterar IES Brommas kärnvärden. Representanterna är även med och bedömer högtidligt dekorerade klassrumsdörrar samt utklädnads-tävlingar.

Det elevrådet fokuserar på just nu är att skapa en accepterande kultur och vänlighet på skolan där mobbning, diskriminering och uteslutning inte är välkomnande. Vi hoppas på att vår engagemang bidrar till en positiv miljö för skolans elever.

IES Brommas Elevråd