Internationella Engelska Skolan

Bromma

Internationella Engelska Skolan Bromma erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Junior Club

Junior Club

Junior Club är en fritidsklubb som är tillgänglig för elever i åk 4-5.

Junior Club erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som aktivt engagerar barn och samtidigt ger dem möjlighet att umgås och bli vän med elever i andra klasser och årskurser.

Elever som deltar i Junior Club kan delta i sportaktiviteter/turneringar inomhus och utomhus, konst och hantverk, musik och dans, bakning, bräd- och kortspel, film "kväll" samt andra organiserade aktiviteter som är schemalagda varje vecka.

Öppettider:
Måndag till fredag kl. 14.30-17.00

Junior Club är stängd under allmänna helgdagar och under Studiedagar.

Kontaktuppgifter:

junior.club.bromma@engelska.se

08-120 651 71 Öppen 14:30-17:00

Hur man registrerar sig: Anmälningsformulär

Images

Elevrådet

What is Student Council? Vad är elevråd?

IESBs Elevråd är en grupp av elever som representerar sina klasser, där representanterna blivit framröstade av sina klasskamrater. Elevrådet samarbetar med skolans vuxna (student care team) för att lyfta fram demokratiska värderingar samt ger eleverna möjlighet att vara med och påverka skolans värld i form av exempelvis elev valda aktiviteter.

Elevrådet ger möjligheten att främja samt utvecklas inom dessa områden:

- Medborgarskap

- Akademiskt

- Ledarskap

- Vänskap

- Samhällsengagemang

- Välgörenhet

- Skolans etik, uppdrag samt kulturella värden

Elevrådets representanter finns för både mellan- och högstadiet (åk 4-9), och fungerar som en mellanhand för eleverna och skolans administration.

Mellan åren 2008-2022 har elevrådet varit med och påverkat inom dessa områden:

- Hälsosammare och varierande kost i Haven och kaféet

- Elevanpassad miljö i kaféet genom att införskaffa olika former av elevspel, samt inredning.

- Stötta och deltaga i Haiti Relief Fund

- Medhjälper i formandet av Likabehandlingsplanen samt Skolvalen

- Elevrådets representanter tar initiativ som ledare och deltagar i ledarskapsprogram

- Elevrådets representanter diskuterar, utvecklar och presenterar initiativ i form av studieteknik anpassad till deras årskurs

- Elevrådet är med och bedömer bidragen till årliga Art Competition som reflekterar IES Brommas kärnvärden. Representanterna är även med och bedömer högtidligt dekorerade klassrumsdörrar samt utklädnads-tävlingar.

Det elevrådet fokuserar på just nu är att skapa en accepterande kultur och vänlighet på skolan där mobbning, diskriminering och uteslutning inte är välkomnande. Vi hoppas på att vår engagemang bidrar till en positiv miljö för skolans elever.

IES Brommas Elevråd

IES Bromma Year Book

IES Bromma skapar varje år en årsbok för våra årskurs 9 som slutar.
Denna helfärgsbok är ett underbart sätt att minnas elevens tid vid skolan.
Boken är indelad i följande delar:

Lärarkommentarer
Elevprofiler
Korta historier
Reklam
Årsboken görs online och printas i USA för att därefter skickas till skolan och delas ut den sista veckan. En del av kostnaden får genom sponsring av familjer och företag.

Om du är intresserad av att vara med och sponsra eller för att få mer detaljer, mejla skolans administration.