Internationella Engelska Skolan

Bromma

Internationella Engelska Skolan Bromma erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

Besök: PTA sida

Parent Teacher Association, PTA, är en föräldraförening som arbetar för att skapa roliga, sociala, värdefulla aktiviteter för våra barn som går på skolan.

Vi har en underbar skola där det sprudlar av idéer att göra roliga saker på/efter skolan.

Det är både lärare och elever som kommer med förslag på aktiviteter. Dock blir det en utmaning för dem att hinna med att ordna och fixa allt. Det är där PTA kommer in i bilden; vi är ju ändå ca 2 400 föräldrar som kan hjälpa till för att möjliggöra alla roligheter.

Bli medlem i PTA för att stötta vår verksamhet, alla medel går oavkortat till våra barn och deras lärare. Du får även möjlighet till att aktivt vara med i aktiviteterna och på så sett få insyn i skolans verksamhet och ryckas med i den energi som finns inom skolans väggar.