Internationella Engelska Skolan

Bromma

Internationella Engelska Skolan Bromma erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Om våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan.

På IES Bromma har vi kvalificerade och erfarna lärare från hela världen som strävar efter att skapa och behålla en skolmiljö där lärarna kan lära ut och eleverna kan lära.

För att kontakta oss maila eller ring:
email: info.bromma@engelska.se
Telephone 08-120 651 40

Management

Image

Ms Furbacken

Biträdande rektor År 4-6

Image

Ms Adamson

Biträdande rektor År 7-9

Ms Juarez

Academic Manager

Administration

Ms Jensen

Ekonom / HR Manager

Image

Ms Kumar

Administratör

Image

Mr Jansson

IT administratör

Image

Ms Gaymon

Reception / Elevvård / Livskunskapslärare

Ms Folkesson

Intagsadministratör

Image

Mr de Flon

Vaktmästare

Student Care

Ms Jönsson

Skolsköterska År 7-9

0736256741

Image

Ms Hyltmark

Skolsköterska År 4-6

073-6613276

Image

Ms Latific

Skolkurator År 7-9

0729876122

Image

Mr Kemppi

Skolkurator År 4-6

0736607388

Image

Ms Ridge

Socialvårdssamordnare

Ms Lawrence

Studentvårdssamordnare År 4-6

Mr Hafez

Studentvårdssamordnare År 7-9

Special Pedagoger

Image

Ms Jonsson

Head of Department Special Education / Speciallärare

Ms Stewart

Speciallärare

Mr Sammons

Speciallärare

Image

Ms Bursell

Speciallärare

Mr Falkendal

Speciallärare / Svensklärare

Elevresurs och Junior Club

Bild och Slöjd

Ms Courtney

Head of Department Art / Bildlärare

Ms Dempsey

Head of Year 9 / Bildlärare

Image

Ms Mooney

Slöjdlärare

Engelska

Ms Rossi

Head of Department English / Engelsklärare

Image

Mr Bonsal

Head of Year 8 / Engelsklärare

Image

Ms Janzen

Head of Year 4 / Engelsklärare

Image

Mr Opperman

Engelsklärare

Image

Ms Schmudlach

Engelsklärare

Mr Gladden

Engelsklärare

Matematik

Image

Mr Phillips

Head of Year 5 / Matematiklärare

Mr Garratt

Matematiklärare

Image

Mx Nakagome

Matematiklärare

Ms McCullough

Matematiklärare

Image

Ms Grenham

Matematiklärare

Image

Ms Brumby

Matematiklärare

Image

Ms Joedicker

Matematiklärare

Image

Mr Gilbert

Matematiklärare

Image

Ms Ware

Matematiklärare

Mr Day

Matematiklärare

Ms Yusufu

Matematiklärare

Moderna Språk

Image

Ms Tollin

Head of Department Modern Languages / Tysklärare

Image

Ms Lidén

Fransklärare

Image

Mr Montenegro

Spansklärare

Image

Ms Nordahl-Roos

Fransklärare / Engelsklärare

Image

Mr Galán

Spansklärare

Gymnastik

Naturorienterande ämnen(NO)

Ms Banerjee

Head of Department Natural Sciences / Vetenskapslärare

Image

Ms Boshoff

Vetenskapslärare

Image

Ms Clackson

Vetenskapslärare

Image

Mr Searle

Vetenskapslärare

Ms Parsons

Vetenskapslärare

Image

Mr McKenzie

Vetenskapslärare

Ms Davids

Vetenskapslärare

Samhällsorienterande ämnen(SO)

Image

Ms Nordstrand

Head of Department Social Sciences / Samhällskunskapslärare

Mr Kearney

Samhällskunskapslärare

Ms Johansson

Samhällskunskapslärare

Image

Ms Olofsson

Samhällskunskapslärare

Image

Ms Björkqvist

Samhällskunskapslärare

Mr Pietilä

Samhällskunskapslärare

Ms Nyberg

Samhällskunskapslärare

Svenska

Ms Gustafsson

Head of Year 6l / Svensklärare

Image

Ms Ottosson

Head of Department Swedish Senior School / Svensklärare

Image

Ms Steger

Svensklärare / Idrottslärare

Mr Kennmar

Svensklärare

Ms Svesse

Svensklärare

Mr Atabekyan

Svensklärare

Ms Vöks

Svensklärare

Ms Wassenius

Svensklärare

Hemkunskap

Image

Ms McLeod

Head of Department Home Economics & Physical Education / Hemkunskapslärare

Image

Ms Schloetter

Hemkunskapslärare

Musik

Mr Gest

Head of Department Music / Musiklärare

Ms Arnold

Head of Year 7 / Musiklärare