OM IES

Kvalitetsrapport för Internationella Engelska Skolan 2022–2023

Välkommen till Internationella Engelska Skolans kvalitetsrapport för skolåret 2022-2023.

Images
Images
Images

IES grundades för 30 år sedan med en verksamhet baserad på respekt för eleverna och en strävan att erbjuda en skoltid som ger dem bästa möjliga redskap för vuxenlivet – både i form av kunskap och sociala färdigheter. Varje elev måste få möjlighet att nå sin fulla potential, oavsett bakgrund. Att lyckas med det ser vi som vårt främsta mått på kvalitet.

Vi har arbetat systematiskt med våra kvalitetsprocesser under många år i syfte att kartlägga hur vi lyckas – och var det finns utrymme för förbättring. Dessa processer har utvecklats och förfinats under de tre decennier som vår verksamhet har varit i gång. Sedan läsåret 2020-2021 har vi sammanfattat detta arbete i en årlig kvalitetsrapport.

Vi har vuxit kontinuerligt sedan starten 1993 och är idag en av de största friskolorna i Sverige med 46 skolor och 32 000 elever. En av våra framgångsfaktorer är att vi ser till varje individs behov och aldrig ger upp när det gäller någon elev. De som behöver stöd ska få stöd och de som behöver utmaningar ska få det.

Vår organisation är baserad på tre starka principer som tillsammans bildar vårt etos, det vill säga övertygelse. En av dessa är att ha höga akademiska förväntningar på varje elev. En annan är att ge eleverna möjlighet att inte bara lära sig engelska, utan att behärska språket så bra att de kan fortsätta studera och arbeta på engelska – nyckeln till världen. Vi strävar också ständigt efter att skapa en lugn och trygg miljö som främjar inlärning.

Nu när vår verksamhet går in på sitt fjärde decennium fortsätter vi vårt arbete med att kontinuerligt förbättra kvaliteten och bli en ännu bättre skola för våra elever. Skolan fyller en av de viktigaste funktionerna i samhället och en skolgång med hög kvalitet är avgörande för våra barns framtidsutsikter.