Kvalitet på IES

Barbara Bergström: ”Stolt över att ha förändrat livet för så många elever”

”Det viktigaste för mig har aldrig varit att våra elever ska bli advokater, läkare eller professorer – utan att de utvecklas till kunniga och ansvarstagande individer som med självförtroende kan gå ut i livet.” Det säger IES grundare Barbara Bergström då hon 30 år efter starten summerar framväxten av en av Sveriges mest framgångsrika friskolor. ”Det främsta beviset på att jag har haft rätt i mina övertygelser om hur undervisning bör bedrivas är att tusentals elever som har gått ut sedan dess vittnat om att våra skolor radikalt har förändrat deras liv”, fortsätter hon.

Images

Det familjära småpratet med eleverna. Den snabba omfamningen. Papperstussen som hastigt plockas upp från de blankpolerade golven. Att promenera tillsammans med Barbara Bergström genom en av IES skolor ger en tydlig bild av den kultur som hon målinriktat byggde upp under sina verksamma år sedan starten 1993. 

– I grunden handlar det om respekt för eleverna och att skoltiden ska ge dem bästa möjliga redskap för vuxenlivet, både i form av kunskap och social förmåga. Vår uppgift är att skapa en trygg miljö där vuxna agerar med varm auktoritet och där lärande är möjligt, säger hon.
 
– Om miljön är tilltalande, blir vi automatiskt mer måna om att värna om den. Dessutom är det min uppgift att vara en förebild för alla i skolan. Vi förväntar oss ett starkt engagemang från både lärare och elever, då måste alla skolledare visa ett motsvarande engagemang.

BYGGA KULTUR AVGÖRANDE 
Entreprenörskap och att arbeta hårt för att uppnå sina mål är något som är naturligt för Barbara Bergström. Hon är amerikanskan som kom till Sverige, började arbeta som naturkunskapslärare och blev frustrerad över den brist på ledarskap som mötte henne i den svenska skolan och beslöt sig för att själv starta skola. Målet var att åstadkomma en trygg och säker skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Höga akademiska krav skulle ställas på eleverna och en betydande del av undervisningen skulle ske på engelska. 

– Min vision var att bygga en skola som främjar att elever utvecklas till sin fulla potential – både ur ett akademiskt och personligt perspektiv – oavsett bakgrund. Jag ville skapa ett alternativ till det synsätt som då rådde; det vill säga att barn klarar sig bäst utan vuxna och att kunskap är något som barnen själva ska söka.

– Jag visste från början att det var oerhört viktigt att skapa en skolkultur som skulle främja detta och att varje detalj var viktig. Det handlar om allt från dagliga rutiner som att rektorn står i entrén till skolan och hälsar eleverna välkomna med namn och äter lunch, som ska vara näringsriktig, tillsammans med dem, till att vuxna ständigt är närvarande i hela skolbyggnaden för att skapa en trygg och lugn miljö.

– Barn uppskattar verkligen den stabilitet som detta skapar. Om inte de vuxna bestämmer, så tar gängledarna över. 

Sedan den första skolan startades i Roslagstull i Stockholm för 30 år sedan har ytterligare 45 skolor etablerats runt om i Sverige, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr – och fler är på gång. Totalt 50 000 elever har gått ut nian från någon av dessa skolor. Efterfrågan från både föräldrar, elever och kommuner har varit stark under IES framväxt.

LEDARSKAPET VIKTIGASTE FRAMGÅNGSFAKTORN
Den viktigaste framgångsfaktorn, enligt Barbara Bergström, är det tydliga ledarskapet och en ledarstil präglad av både disciplin och värme – något som hon själv refererar till som ”tough love”, på svenska ungefär varm auktoritet.

– Ledarskap är allt; vi är beroende av starka och bra ledare på våra skolor som kan säkerställa att vår kultur och våra värden upprätthålls, och som i sin tur kan attrahera och behålla bra lärare. Vi måste jobba hårt för vår kultur, varje minut av varje dag, säger hon.

– Som ledare måste man hantera svåra situationer. Och för mig har det allra svåraste under årens lopp varit att hitta rätt ledare – och när ledarskapet på en skola inte fungerar. Om inte ledarskapet fungerar, så fungerar inte skolan. Men vi har lyckats rekrytera många helt fantastiska kulturbärare som verkligen brinner för IES.

VÄRT ALLA STRIDER
Flera av de rutiner som IES tidigt introducerade och som då kritiserades av myndigheterna har inte bara blivit allmänt accepterade utan även senare introducerats i den kommunala skolan som norm, till exempel betyg i tidigare årskurser, regelbundna avstämningar med eleven och föräldrarna samt förbud mot mobiltelefoner i klassrummet. Forskning har även visat att det är ett ineffektivt lärande om eleven själv ska söka kunskap samt pekat på kopplingen mellan hand och hjärna, det vill säga att inlärningsförmågan förbättras av att skriva ned information.

– Det har funnits en utbredd uppfattning när det gäller synen på skolan i Sverige att det råder ett motsatsförhållande mellan kreativitet och disciplin. Det är helt fel – det är snarare så att ordning stimulerar kreativitet och dessutom främjar glädje, eftersom det är betydligt lättare att fokusera sin skaparkraft om inte annat tävlar om uppmärksamheten, säger Barbara Bergström.

På frågan om hon tycker att skapandet av IES har varit värt allt arbete svarar hon att hon utan tvekan skulle göra det igen, även då tillsammans med maken Hans Bergström, före detta chefredaktör på Dagens Nyheter och som mellan 2001 och 2019 spelade en viktig roll för utvecklingen av verksamheten. Den amerikanska ideella stiftelse som makarna Bergström grundat är i dag största minoritetsägare i IES, med cirka 14 procent.

– Vi har varit ett mycket bra team och kompletterat varandra. Organisationens utveckling under de åren krävde Hans analytiska skicklighet och obegränsade arbetsförmåga, lika mycket som min övertygelse och själ.

– Det vi båda hoppas på är att IES ska fortsätta som en kvalitetsskola med samma styrka och målmedvetenhet även när vi inte längre finns kvar i bilden, säger hon.