Kvalitet på IES

IES Jönköping: ”Jag har gått från problemlösare till att bli ledare”

Från jobb som ung lärare på IES i Gävle till en tjänst på huvudkontoret för att därefter bli rektor för IES Jönköping. ”En av mina främsta lärdomar från mina 20 år på IES är vikten av att vara en tydlig ledare och att aldrig någonsin jämka med våra värderingar”, säger Simon Varley.

Image

Mr Simon Varley

Rektor IES Jönköping

Innan Simon Varley skulle ha sitt första möte med Barbara Bergström 2003 gick han ut och köpte skjorta och slips.

– Jag hade förstått att det var vissa principer som gällde – och jag ville så gärna har jobbet som lärare på IES, säger han och skrattar.

Taktiken kan eventuellt ha bidragit till att han samma år fick jobb som lärare i NO på IES Gävle, där han snabbt avancerade till att bli head of year. Efter två år lockades han till huvudkontoret, bland annat för att koordinera det akademiska arbetet inom koncernen. 

– Det var en expansiv period med många nya skolor då vi arbetade intensivt med att sätta rutiner. Det var utvecklande och roligt. Men efter fyra år på kontoret längtade jag tillbaka till elever, undervisning och skolmiljö. När vi skulle öppna IES Jönköping sökte jag därför tjänsten som rektor där, berättar han.

SJUNKANDE RESULTAT
År 2009 startade IES Jönköping med planer på att ta emot 360 elever – ett mål ingen trodde på. Men skolan fylldes snabbt och är idag med sina 900 elever den största grundskolan i kommunen.

Men vägen fram till skolans nuvarande popularitet har varit långt ifrån spikrak, enligt Simon Varley.

– Jag var ny på jobbet och alltför lyhörd för andras åsikter. Det innebar att jag i början i viss mån tappade fokus på kärnan i vår verksamhet och inte förstod vikten av att rekrytera rätt medarbetare, som verkligen tror på IES värderingar. Det handlade bland annat om att vissa föräldrar tyckte att deras barn hade det för jobbigt med engelskan och därför ville ha fler svenska lärare.

– Jag lyssnade och ökade andelen svenska lärare, utan att säkerställa att de hade det nödvändiga engagemanget i IES. Våra resultat i kvalitetsundersökningarna började halka nedåt och jag insåg till slut att vi behövde göra något, berättar han.

”GÅ TILLBAKA TILL ERT ETOS”
 Simon Varley kallade till föräldramöte för att diskutera lösningar.
– Vi hade tagit fram några olika förslag för att förbättra stämningen på skolan. Ett var att öppna ett bageri. Men föräldrarna sa ”nej, nej – vi vill att ni ska gå tillbaka till ert etos”.

– Jag fick mig en rejäl tankeställare och insåg att den viktigaste delen av en skola är människorna: utan bra lärare och stödpersonal som står bakom IES värderingar kan du inte bygga en bra skola.

Medarbetare som visade sig inte tro på IES koncept valde själva att lämna skolan och kunde ersättas med sådana som ställde sig bakom värderingarna.

– I sökandet efter bästa möjliga team spenderar jag otaliga timmar varje år på att intervjua lärare från hela världen. Naturligtvis letar jag efter lärare som är certifierade och kunniga i sina ämnen, men ännu viktigare ser jag på människorna själva – deras karaktär, motivation och vilja att vara en del av vårt team.

– Jag är stolt över att skolan idag är en av de populäraste i kommunen. Och personligen har jag utvecklats från att ha varit problemlösare till att bli en verklig ledare för verksamheten, säger Simon Varley.


BARBARA BERGSTRÖMS TIO PUNKTER FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP:
• Var närvarande
• Var synlig
• Var stabil
• Bekräfta människor i din närhet
• Poängtera vikten av detaljer
• Poängtera vikten av att alla drar åt samma håll
• Var rättvis
• Utstråla energi
• Hantera svåra situationer på en gång
• Ta ansvar


IES JÖNKÖPING - Siffror per september 2023.
870 elever
8 av 10 elever rekommenderade skolan
66% elever med ursprung utanför Sverige
92% av eleverna behöriga till gymnasiet
94% av föräldrarna hade förtroende för ledningen