Kvalitet på IES

IES Eskilstuna: ”Din bakgrund definierar inte vem du är”

Hur skapar man framtidstro för unga i en stadsdel som är med på polisens lista över utsatta områden, där gängen regerar? I Fröslunda i Eskilstuna krävdes ett tätt samarbete mellan en beslutsam brittisk IES-rektor i tweedkavaj och en visionär S-politiker, en kanske något oväntad kombination som resulterat i en framgångsrik skola med höga ambitioner för sina elever – och som bidragit till ökad trygghet i hela området.

Image

Mr Damian Brunker

Rektor IES Eskilstuna

När skolan kallade till föräldramöte infann sig fyra personer. När skolledningen bjöd in till Mellanösternparty kom 200 föräldrar.

– Föräldrarnas medverkan i – och inställning till – skolan är oerhört viktig. När människor har en inneboende misstro till alla former av myndigheter kan det krävas okonventionella grepp, kommenterar Damian Brunker, rektor för IES Eskilstuna.

På IES Eskilstuna kommer 77 procent av de cirka 1 200 eleverna från hem där svenska inte är förstaspråk. Minst elva språk förekommer bland eleverna: somaliska och arabiska är två av de största. Skolan är belägen i Fröslunda, ett av de områden i Sverige som polisen har klassat som utsatt. Stadsdelen växte fram under 1950-talet för att möta den rådande bostadsbristen i Eskilstuna samt de nya idealen om moderna bostäder för industriarbetare. Under senare år har de socioekonomiska utmaningarna i stadsdelen vuxit med hög arbetslöshet, bristande integration av de många utrikesfödda och en stor andel bidragsberoende som följd. Skolan var i kris, gängen tog över och våld hörde till vardagen.

KRAFTSAMLING FÖR ATT LYFTA FRÖSLUNDA
Sedan ett par år tillbaka kraftsamlar kommunen under ledning av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (s) för att åstadkomma ett rejält lyft av Fröslunda. Målet är att vända den negativa spiralen och göra Fröslunda till ett område där en mångfald av människor trivs, känner sig trygga, vill bo och umgås. Ett nytt initiativ, SSPF, har sjösatts mellan kommunen och andra aktörer i närområdet, där tanken är att skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal ska samarbeta bättre för att upptäcka ungdomar i riskzonen för kriminalitet. 

Skolan står i centrum för initiativet, där IES 2020 gjorde en betydande investering och byggde ut verksamheten under ledning av Damian Brunker.

– Fröslunda är precis den del av Eskilstuna där vi ska vara. Det är här vi kan åstadkomma störst skillnad. Vi kan bli en del av lösningen när det gäller att lyfta unga och skapa förhoppningar och förutsättningar för en bra framtid för dem, säger han.

Själv har Damian Brunker rik erfarenhet av tuffa skolmiljöer efter att ha undervisat på problemskolor i några gamla kolgruvestäder i England. Han växte upp utanför Manchester med en pappa som också var rektor och som inspirerade yrkesvalet att bli lärare med ambitionen att kunna bidra i samhället. Så småningom förde kärleken Damian Brunker till Eskilstuna, där han fick jobb som lärare på det högstadium som IES då drev. Jobbet där ledde till ett uppdrag på huvudkontoret som utbildningschef för IES. 

– Men jag saknade att arbeta i ”frontlinjen” – nära elever och lärare. Det var därför jag ville ha jobbet som rektor då IES  beslöt att tillsammans med kommunen satsa på den här skolan i Fröslunda, säger Damian Brunker.

KRÄVTS ENGAGEMANG – OCH MOD
Den utbyggda och renoverade skolan slog upp portarna höstterminen 2022. Verksamheten är uppdelad i låg-, mellan- och högstadieenheter, där målet har varit att skapa en trygg miljö för alla elever samtidigt som de får tillgång till nya, fina lokaler anpassade för respektive årskurs. Lokalerna omfattar även en nybyggd idrottshall och skolgård. 

Det har krävts ett stort engagemang av alla medarbetare och mod, inte minst av rektor, för att få till stånd den trygga miljö som var målet.

– I början möttes vi av krossade fönsterrutor varje måndag när vi kom till skolan och det förekom en rad incidenter på skolgården – till och med en skjutning, berättar han. 

TRYGG MILJÖ OCH HÖG KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN
Men med hjälp av en fantastisk kår av medarbetare har utvecklingen vänts. Ryktet har spridits i området att skolan är en bra, trygg plats och en positiv kraft för de unga – och det är länge sedan någon ruta krossades i skolan.

– Ett belysande exempel på synen på skolan är att även elever med stora utmaningar som inte vill vara med på undervisningen kommer till skolan, eftersom de känner sig trygga här, säger Damian Brunker.

– Den tuffa miljön har bidragit till att skapa starka band mellan medarbetarna – och också till eleverna. När jag rekryterar en ny medarbetare gör jag allt för att avskräcka dem. Om de då fortfarande är intresserad av jobbet vet jag att det är rätt person, fortsätter han.

Trots områdets tuffa rykte har skolan lockat elever från andra delar av Eskilstuna, liksom från andra närliggande kommuner som Arboga och Katrineholm.

– Det här är ett bra kvitto på kvaliteten i den undervisning som bedrivs här. Skolan har inte bara blivit en trygg plats – vi har ju dessutom skickliga lärare, vilket visar sig i de goda resultat som eleverna presterar.

– Ett av mina viktigaste budskap till alla elever som går här, oavsett var de kommer från, är att de ska vara stolta över vilka de är – och att deras bakgrund inte definierar dem som personer, säger Damian Brunker.


IES ESKILSTUNA - Siffror per september 2023.
1179 elever
7 av 10 elever rekommenderade skolan
77% elever med ursprung utanför Sverige
96% av eleverna behöriga till gymnasiet
76% av eleverna nådde betygskriterierna i alla ämnen