Kvalitet på IES

Generation Alpha: ”Nya krav på skolan med elever som är hyperindividualister med sociala medier som livsstil”

Efter millennials och generation Z är det nu dags för generation Alpha – barn födda mellan 2010 och 2025 – en generation som har fått ultrasnabbt internet och sociala medier med modersmjölken. Dessa ungdomar karaktäriseras ofta av att de är öppna, toleranta och nyfikna på världen, samtidigt som den konstanta uppkopplingen har en negativ effekt på deras förmåga att koncentrera sig. “Detta ställer nya krav på skolan, som att öka användningen av visuella hjälpmedel och skräddarsy undervisningen för varje individ”, säger Henry Rose Lee, internationell generationsexpert.

Images

Image

Henry Rose Lee

Internationell generationsexpert

År 2025, när alla barn i generation Alpha har fötts, kommer de att uppgå till fler än 2 miljarder – den största generationen hittills i världens historia. Dagens teknologi gör dem dessutom till den mest globalt uppkopplade generationen någonsin, förklarade Henry Rose Lee i samband med ett seminarium för att uppmärksamma IES 30-årsjubileum. 

Generation Alpha är den första generationen som har fötts in i den digitala världen och in i sociala medier. De rör sig sömlöst mellan den fysiska och den digitala världen, och har aldrig varit medvetna om något annat. För Gen Z, som växte upp när sociala medier höll på att etableras, är de ett verktyg, för Gen Alpha en livsstil. 

– Deras konstanta uppkoppling mot världen genom sina sociala plattformar, innebär att de förväntas vara sociala, globala och mobila. De vill arbeta, studera och resa mellan olika länder och karriärer. Deras öppenhet påverkas av det faktum att många har föräldrar från olika kulturer – andra lever med nya partners och nya familjekonstellationer. Familj, kultur och identitet luckras upp, säger Henry Rose Lee. 

MER SKÄRMTID – MINSKAD FYSISK AKTIVITET
Ökad skärmtid får konsekvenser som minskad fysisk aktivitet och försämrad förmåga att fokusera och koncentrera sig. Idag finns det så mycket som distraherar och pockar på barns uppmärksamhet och detta påverkar deras förmåga till djupkoncentration när detta är nödvändigt, vilket påverkar inlärningsprocessen negativt. De har dessutom formats under en tid av hyperindividualism, vilket påverkar deras förväntningar på både livet och skolan. 

DETTA STÄLLER NYA KRAV PÅ SKOLAN 
Skolan och lärarna har en viktig roll att spela när det gäller att stödja och utveckla Generation Alpha. De kan bidra till att öka det fysiska och mentala välmåendet hos denna yngsta elevkullen. När det gäller den fysiska delen, finns det så mycket som endast är möjligt genom fysisk kontakt och interagerande. Detta omfattar bland annat socialisering, samarbete, att lära ut empati och ge eleverna en djupare förståelse för komplexa förhållanden mellan människor.

SKOLTIDEN AVGÖRANDE
För att nå framgång med dessa framtidens medborgare, enligt Henry Rose Lee, måste lärarna interagera med eleverna på sätt som svarar mot de speciella förutsättningar som skapas av blandningen mellan den fysiska och den digitala världen. Ett effektivt sätt är att använda mer visuella hjälpmedel eftersom den här generationen är extremt visuell. Ett annat är att lärarna individanpassar undervisningen. Ett exempel är att vissa elever endast kan tillgodogöra sig kunskap i bitar. 

– Det är helt klart att även för denna digitaliserade generation utgör skolan och lärarna en extremt viktig del av livet och är av avgörande betydelse för deras framtid. 

Genom att lära sig sociala färdigheter i en trygg och stöttande miljö får Alpha-elever möjlighet att utveckla sina sociala förmågor, bygga sina kommunikationsfärdigheter, formulera och uttrycka åsikter och idéer samt förbättra förmågan att fokusera och fatta beslut. De får också möjlighet att utveckla sig fysiskt, emotionellt och kreativt genom ökad interaktion med andra, begränsad skärmtid samt regelbunden tid för lek, sport och utomhusaktiviteter. 

– Kombinerat med deras digitala färdigheter och öppenhet mot världen ger detta dem ett starkt trumfkort inför framtiden. Lärarledd undervisning spelar en extremt viktig roll i allt detta, menar Henry Rose Lee.