Kvalitet på IES

IES Östersund: ”När grit inte räcker övergår jag till sisu”

”Det tydliga ledarskapet är oerhört viktigt. Där kan jag med mitt finska ursprung ta med en dos av ”sisu” – det vill säga mod och uthållighet”, säger Mika Reunanen, rektor för IES Östersund. ”Min ambition är att alla ska veta att det är nödvändigt att anstränga sig, att hantera motgångar och att våga satsa för att nå sina mål”, förtydligar han.

Image

Mr Mika Reunanen

Rektor IES Östersund

Vid entrén på IES i Östersund hänger en skylt som deklarerar skolans värderingar och vision. Texten avslutas med ”tillsammans, som ett team, möter vi motgångar med mod och beslutsamhet… vi står upp för varandra som lag och som individer kämpar vi alltid för att göra vårt allra bästa. Vi bygger en kultur inspirerad av sisu, konsten att vara modig”.

Budskapet beskriver väl det sätt som Mika Reunanen driver sin skola, en av IES senaste etableringar som på kort tid har attraherat 500 elever genom sitt tydliga fokus på trygghet och studiero.

– Jag vill inspirera alla som har skolan som arbetsplats – elever, lärare och övriga medarbetare – att vara uthålliga och målmedvetna. Skolan är inte min, den är vår och det är upp till oss alla att göra den så bra som möjligt, säger han.

– Det är viktigt med ett tydligt ledarskap. Men det är lika viktigt att skapa en kultur av samarbete och lyhördhet. Vi lyssnar in synpunkter, från både elever och lärare – men den värdegrund verksamheten vilar på rubbar vi inte på. Det ger trygghet.

MEDARBETARE AV ”DET RÄTTA VIRKET”
Med sexton år i Försvarsmakten, några år som alpin landslagstränare, ett år på det hästinriktade utbildningscentret Wången och sex år som rektor för en annan friskola på meritlistan var det en rutinerad ledare som tog befälet över Östersunds nyaste friskola. Anledningen till att han tog uppdraget var IES värdegrund, säger han.

– IES tydliga värderingar sammanfattar allt det som jag tror på och försökt sträva efter i mina tidigare befattningar. Det har varit enormt stimulerande att få bygga upp en ny skola från starten med ett team av medarbetare och en kultur baserat på dessa.

– Jag har själv rekryterat alla de 66 medarbetare vi för närvarande har på skolan. Jag vill säkerställa att de är av det rätta virket, säger han.

ALLA SKA TA ANSVAR
IES Östersund präglas, precis som de flesta av IES skolor, av en multikulturell mix med både lärare och elever från många delar av världen.

– Vi har höga förväntningar på alla våra elever, såväl högpresterande som de med större utmaningar. Det har vi även på våra lärare. Men de höga förväntningarna måste matchas av att skolan upplevs som en varm och välkomnande plats, där alla blir sedda och hörda och där det finns en möjlighet till delaktighet i beslut. Kontinuerlig och positiv feedback är viktig för alla, även lärare.

– Det gäller att skapa ett engagemang där alla tar ansvar för allt som händer på skolan.

– Alla måste visa samma mått av grit. Min uppmaning är att var och en ska försöka lösa sina egna utmaningar – men om någon behöver hjälp så är min dörr alltid öppen. Och när grit inte räcker övergår vi till sisu, säger Mika Reunanen.

Receptet har varit framgångsrikt, med stort söktryck från föräldrar och elever. Även lärare i både Sverige och andra länder har attraherats till skolan, som förutom sin starka kultur kan locka med traktens rika friluftsliv. 

En invändning Mika Reunanen ofta fått höra är att skolan dränerar de andra skolorna på personal.

– Det är snarare tvärtom – vi bidrar till att det blir en inflyttning till regionen, både från övriga Sverige och från utlandet. De som oroar sig har inte hela bilden framför sig, det här för med sig så mycket gott.


IES ÖSTERSUND - Siffror per september 2023.
573 elever
6 av 10 elever rekommenderade skolan
36% elever med ursprung utanför Sverige
97% av eleverna behöriga till gymnasiet
67% av eleverna nådde kunskapskraven i alla ämnen