Kvalitet på IES

IES i korthet

VI FÖRBEREDER ELEVER FÖR VÄRLDEN
Idag är IES den största fristående aktören inom grundskolan i Sverige. Hösten 2023 hade vi 32 000 elever i 46 grundskolor, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr, samt ett gymnasium. Vi driver tvåspråkiga skolor som följer den svenska läroplanen.

Images

Engelska är ett världsspråk och att behärska både engelska och svenska på en hög nivå i tidig ålder ger stora fördelar längre fram i livet. Vi tror att det bästa sättet att lära sig ett språk flytande är att omge sig av det. Upp till hälften av undervisningen sker därför på engelska av lärare med engelska som modersmål.

Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund. Denna övertygelse innebär att vi stöttar varje elev så att de kan nå sin fulla potential. Vi arbetar målmedvetet för att samtliga elever ska bli ansvarstagande medmänniskor med självförtroende och ambition att använda sin begåvning.

Vi har tydliga strukturer och förväntningar eftersom det skapar tryggare elever. Det är i sin tur en förutsättning för att lära sig och det signalerar respekt för värdet av utbildning. Vi skapar en trygg och stimulerande skolgång med ömsesidig respekt, samtidigt som vi engagerar oss i våra elever och förbereder dem för att lyckas i livet.

 

Images