Akademisk kvalitet

Vi hjälper ditt barn att nå sin fulla potential

Det är av avgörande betydelse att ha höga akademiska förväntningar på alla elever. Alla barn bör inspireras att göra sitt bästa - och utmanas att bli ännu bättre. För att nå höga kunskapsmål behöver man därför värdesätta lärandeprocessen. På IES arbetar vi intensivt med grit – att stärka elever i att känna motivation genom kämpaglöd och att inte ge upp trots motgångar.

Images

Alla barn kan lyckas med hjälp av kunniga och inspirerande lärare. För att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas inlärning, handplockar vi därför de mest kvalificerade och engagerade lärarna. Våra medarbetare kommer att hjälpa ditt barn att sätta sina egna, ambitiösa förväntningar och stötta ditt barn att sedan möta eller överträffa dessa. Vi ger eleverna utmanande läxor som uppmuntrar till lärande utanför klassrummet och vi har regelbundna prov, så att varje elev kan se hur de ligger till och vad de behöver fokusera på.

Starka akademiska prestationer 

Vi har under många år hjälpt våra elever att nå höga akademiska resultat och vi är stolta över den akademiska kvaliteten i vår verksamhet. Betyg, däribland nationella prov och slutbetyg, kontrolleras noggrant så att de ger en sann bild av varje elevs, och varje skolas, prestationer. Vi delar också ”best practice” mellan våra 43 skolor i syfte att kontinuerligt förbättra kvaliteten på undervisningen.