Internationella Engelska Skolan

Eskilstuna

Internationella Engelska Skolan Eskilstuna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

category

Skoldagen

På IES i Eskilstuna ser vi eleven som en helhet, var och en med individuella behov och individuella sätt att lära sig - vårt mål är att möta alla dessa behov och att se till att varje elev stimuleras och engageras i sitt lärande för att ge den bästa möjliga grunden för framtiden. Vi strävar alltid efter ett noll-misslyckande för alla elever går ut årskurs 9.

Varje elev har en mentor som följer deras framsteg både akademiskt och socialt för att ge dem stöd när och där det behövs. Skriftliga omdömen ges löpande under hela året för att följa elevens utveckling och från och med årskurs 4 ges betyg enligt Svensk skollag. ”Läxhjälp-Surgeries” hålls av lärare efter skoltid så att eleverna har möjlighet att få extra stöd med sina läxor eller annat skolarbete – en resurs som är värdefull både för den som behöver hjälp och den som helt enkelt behöver utmana sig själv.

Stöd från specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer finns givetvis också. Föräldrar och elever (från årskurs 3) har alla ett eget användarnamn till vårt webbaserade skolsystem där du kan följa närvaro, resultat, lektionsplaneringar, läxor, nyheter från skolan och allt skolrelaterat.

Våra lärare rekryteras från världens alla hörn, inom Sverige och internationellt, för att hitta de mest kompetenta och bästa pedagogerna för varje ämne. Eftersom upp till 50 % av våra ämnen undervisas på engelska från och med årskurs 5 strävar vi efter att tillhandahålla lärare med engelska som modersmål - dessa ämnen är fokuserade på matematik, naturorienterande ämnen, estetiska ämnen och naturligtvis engelska. Ett av våra mål är att alla elever som tar examen i årskurs 9 ska vara helt tvåspråkiga. För att uppnå detta introducerar vi gradvis engelsktalande pedagoger redan från årskurs 1. Den internationella sammanställningen av personal bidrar till att ge eleverna en kulturell bredd och perspektiv.

Förutom allt detta innebär ett liv på IES i Eskilstuna;

Ett fullt utrustat bibliotek - som ständigt utvecklas enligt efterfrågan
En mångsidig och inbjudande skolgård för alla åldrar
Uppehållsrum/Student lounge för årskur 4-9 - en plats för elever att umgås, spela biljard, fotboll eller brädspel, samt hitta stöd mellan lektionerna
IES Primary Club och Junior Club - före och efter skolan för årskurs F-5 öppet 06:30-18:00
Skolkör för både JR- och SR-elever
Övriga fritidsaktiviteter startas och organiseras på frivillig basis av våra fantastiska lärare! Ofta är aktiviteterna en förlängning av en lärares intresse eller något som efterfrågats från många elever. Aktiviteter som har erbjudits är till exempel cheerleading, schackklubb och amerikansk fotboll.

För att fira varje läsår avslutar vi det med en bal för avgångsklasserna i 9 och en exceptionell avslutningsceremoni - för att fira året som har gått och för att ge eleverna i årskurs 9 en lyckönskning om en ljus framtid!


Läs mer om livet på vår skola under FAQ

Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor och de kommer vara en länk mellan dig och övrig personal på skolan. Om du behöver komma i kontakt med en särskild lärare eller en rektor kan du söka dem via skolans reception.

Vi utbildar barn med särskilda behov. Våra skolor är öppna för alla. Vi ber föräldrarna så tidigt som möjligt låta oss veta om det finns några speciella behov eller om särskild assistans krävs så att vi kan planera och säkerställa att rätt resurser finns på plats för att hjälpa ditt barn att nå sina mål.

Klädkod är inte ett begrepp som vi använder inom IES. Våra ordningsregler, som upprättas i enlighet med skollagen och uppdateras årligen i samråd med elevrådet, omfattar inte elevernas klädsel.

Vi kommer löpande att bevaka ert barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till er som föräldrar. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis. Därutöver återkopplar vi även i mitten av varje termin. För elever i årskurs 4 och 5 återkopplar vi skriftligt till elever och föräldrar fyra gånger per år. Även eleverna i klass  F-3 får regelbunden återkoppling på hur det går vid utvecklingssamtalen, men betyg sätts inte för elever i dessa årskurser.

En del av vårt löfte till familjer är att säkerställa att vi har en lugn och trygg miljö där alla kan fokusera på inlärning och undervisning. För att skapa en sådan miljö måste vi alla hjälpas åt, elever och personal, och vi ber därför alla att agera ansvarsfullt och se skolan som sin arbetsplats. Elever har rätt att förvänta sig att alla runt dem håller sig till reglerna. Dessa regler beslutas av rektor efter medverkan med elevrådet och personalen. 


Gränsdragning är viktigt för barn när de växer upp. Genom att sätta tydliga gränser och följa upp dessa hjälper vi eleverna att på ett strukturerat sätt utforska sina egna värderingar och vilka de vill bli när de växer upp.

Våra skolor har vanligtvis samma lovdagar som kommunen skolan ligger i. Andra datum som studiedagar mm anges i skolans kalender i början av varje termin.

Läxor är ett bra hjälpmedel för att stärka lärandet och repetera det som sägs i klassrummet. Eleverna kommer att få läxor varje dag och ibland över helgen. Det är olika mycket läxor beroende på ålder, vilket ämne det gäller men också beroende på elev.

Många elever är aktiva i elevrådet, vilket väljs i början av varje skolår. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och biträdande rektor.


Vi välkomnar feedback från alla våra elever oavsett om de är med i elevrådet eller om de förmedlar sina synpunkter via mentor eller annan personal. Allt vi gör i våra skolor är för eleverna och deras synpunkter är viktiga för oss.

De flesta av våra skolor har en aktiv föräldraförening (PTA).  De har en nära samarbete med lärarna och skolans ledning och bidrar positivt genom samla hem och skola, och skapa en gemenskap. Om din skola inte har en PTA och du vill starta en så ser vi mycket positivt på att du kontaktar rektorn och sätter bollen i rullning.

Hur ert barn tar sig till skolan bestämmer ni som familj. En del elever kommer med kommunala transportmedel, andra går eller cyklar och vissa får skjuts.

Om du vill få besked om ditt barn är berättigat till skolskjuts kontaktar du er kommun eftersom det är en fråga för kommunen och inte skolan.

Vårt mål är att förse alla våra elever med en utbildning av högsta kvalitet, och vi värdesätter din feedback.

Klicka här för att lära dig mer om vår klagomålsprocess och för att skicka in ett klagomål, via IES centrala hemsida

Ja, alla våra skolor har skolbibliotek och bibliotekarier. I skolbiblioteket finns böcker som breddar horisonten, bidrar till kunskap och som lockar till läsning. Biblioteket är också en viktig plats för egenstudier i lugn och ro och för elever som vill läsa sina läxor.