Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Välkommen till IES Järfälla!

IES Järfälla är en skola med höga akademiska och sociala förväntningar från alla våra elever. Vi vill att våra elever skall bli självständiga, kritiskt tänkande, problemlösare som vet vad som är viktigt och hur de skall finna information. För oss betyder hög social kompetens att våra elever behandlar andra med  respekt både i och utanför klassrummet. Vi tror på att en lugn och trygg skola lägger grunden till en akademisk utveckling. Eleverna måste känna sig trygga i skolan, och lektionerna behöver vara strukturerade och lugna för att ge eleverna möjlighet till lärande.

Skolan startade 2002, och har under alla år arbetat för IES värderingar som är höga akademiska förväntningar, trygga och lugna klassrum och tvåspråkighet. Cirka 50% av vår personal är från Sverige och 50% kommer från engelsktalande länder, och många har arbetet i vår skola i många år. Skolan har ett gott samarbete med våra vårdnadshavare och vi har en aktiv och supportande Parent Teachers Association (PTA). Som alla våra IES skolor i organisationen följer vi den svenska skolplanen.

Att vår skolas motto är "Stronger Together" beror på att vi tror på att vi är starkare när vi arbetar tillsammans med, och lär oss av andra: elever, personal, vårdnadshavare och tidigare elever.

Välkommen till IES Järfälla 

Carolyn Keay

Rektor