INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Norrtälje

I augusti 2024 öppnar Internationella Engelska Skolan Norrtälje sina portar för eleverna. Det blir en tvåspråkig skolas som ger varje elev möjligheten att nå högt ställda kunskapsmål och att orientera sig i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital rundtur

Nyheter | 2023 februari 08

Internationella Engelska Skolan planerar att öppna i Norrtälje 2024

I augusti 2024 planerar Internationella Engelska Skolan att öppna på Vigelsjövägen i Norrtälje. En ny ansökan har lämnats in till Skolinspektionen och beslut väntas till sommaren.

Images

Visualisering

Det är en lång process innan en helt ny skola kan öppna. I somras avslog Skolinspektionen vår ansökan med motiveringen att vi inte kunde visa på ett tillräckligt stort intresse för just IES Norrtälje. Idag finns mer än totalt 800 elever i kö och mer än 520 av dem står i kö till startåret. En ny ansökan har lämnats in till Skolinspektionen och beslut väntas till sommaren. Processen har gjort att skolstarten har blivit framflyttad till 2024, men nu är i alla fall kontraktet mellan IES och fastighetsägaren påskrivet.

– Vi vet att det finns ett stort intresse för en skola med vår profil i Norrtälje, säger Jörgen Stenquist, vice VD och ansvarig för etablering av nya skolor på IES.

När skolan är färdigställd blir det en F-9 skola för ca 600 elever, inklusive fritidshem, två klasser per årskurs. Skolan byggs komplett med moderna faciliteter, inklusive tillagningskök, en väl utformad skolgård och en idrottshall.

>> Ansök till IES Norrtälje