INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Norrtälje

Internationella Engelska Skolan Norrtälje är en tvåspråkig skola som ger varje elev möjligheten att nå högt ställda kunskapsmål och orientera sig i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital rundtur

Nyheter | 2023 mars 02

Kommuners efterfrågan avgör nyetableringar

En förutsättning för att Internationella Engelska Skolan ska öppna en ny skola är att det finns ett tydligt behov och en önskan från kommunen. ”Kommunen vänder sig till oss med en intresseanmälan och berättar för oss var skolan ska ligga, när den ska öppna, vilka årskurser som ska finnas och hur stor den ska vara”, säger Jörgen Stenquist, vice VD på IES och ansvarig för etablering av nya skolor. ”Det kan till exempel handla om att en ny stadsdel är under uppbyggnad, att kommunen tävlar om etableringen av ett internationellt företag eller vill lyfta ett utsatt område”, fortsätter han.

Images

Jörgen Stenquist, vice VD på IES

Internationella Engelska Skolan har funnits i snart 30 år och driver idag 45 grundskolor i Sverige, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr, samt en gymnasieskola på Södermalm i Stockholm. Detta innebär att processerna för etableringen av nya skolor är väl utarbetade.

– Vi fattar aldrig beslut på eget bevåg om var vi ska starta en ny skola. Det mest vanliga är att en kommun ser ett behov som vi skulle kunna fylla och därefter kontaktar oss. I vissa fall sker kontakten genom ett byggbolag, som kanske fått i uppdrag av en kommun att bygga en ny stadsdel där en skola ska ingå, säger Jörgen Stenquist.

Minskar kommunens behov av investeringar
Genom sitt långvariga och goda samarbete med stora fastighetsbolag kan IES vid en etablering minska kommunernas behov av investeringar – vilket är en anledning bakom kommuners intresse.

– Att bygga en ny skola kostar mellan omkring 250 och 800 miljoner kronor, en kostnad som kommunerna ofta anlitar ett byggbolag för att ta. Och för att de ska vara intresserade så vill de ha en solid och långsiktig hyrestagare – som IES. I vanliga fall löper våra kontrakt på 20 år och genom vårt långa hyresåtagande blir det i princip IES som står för investeringen, säger Jörgen Stenquist.

– Dessutom krävs inredning av skolan, vilket också är en omfattande investering och som IES svarar för. Vi satsar 25–30 miljoner kronor på möbler och inventarier i varje ny skola och byter kontinuerligt ut sådant som blir slitet eller förstört. IES blir också en stor och viktig arbetsgivare i de kommuner där vi etablerar skola och gynnar även kommunen på andra sätt, till exempel genom att köpa tjänster av det lokala näringslivet, fortsätter han.

IES påverkar inte var skolan ska placeras, hur stor den ska vara, vilka årskurser den ska rymma och när den ska öppna – allt detta avgörs av kommunen.

Kompletterar existerande skolutbud
En annan viktig anledning att IES välkomnas av många kommuner är att den tydliga profilen med en internationell inriktning kompletterar det existerande skolutbudet.

– Vi är inte intresserade av att konkurrera ut en väl fungerande skolverksamhet – vårt mål är att komplettera, kommenterar Jörgen Stenquist.

– Det handlar om olika anledningar till varför det finns ett utrymme för IES och varför kommunen vill ha dit oss. Vår erfarenhet är att kommunpolitiker, oavsett politisk tillhörighet, ofta är pragmatiker och ser mer till kommuninvånarnas behov än till politisk ideologi. Vi har flera exempel på skoletableringar som bottnar i att kommunen velat kunna erbjuda en skola med hög kvalitet för att lyfta ett utsatt område – och andra där kommunen velat locka internationella industrier genom en skola med engelskspråkig undervisning, eller kanske bygger en ny stadsdel, dit vi skulle kunna attrahera nya boende, säger han.

”Så länge det finns en efterfrågan bland elever och föräldrar är vi intresserade av att öppna nya IES-skolor.”

Internationell skola gav Skellefteå Northvolt
Ett exempel på en tävling mellan olika kommuner för att vinna etableringen av en ny industri, med potential att öka både skatteintäkter och antalet arbetstillfällen, var den om Northvolts storskaliga batterifabrik – ett av de största industriprojekten i Sverige på decennier och där fabriken när den är i full drift 2023 beräknas sysselsätta omkring 4 000 personer. En förutsättning för att vinna var möjligheten till en internationell skola. För att öka sin attraktionskraft för företaget och dess möjligheter att locka till sig viktig, internationell kompetens, vände sig den traditionellt S-styrda kommunen till IES, som öppnade sin skola i staden 2019.

– Det är precis så här det ska gå till, kommenterar Jörgen Stenquist.

Samverkan mellan kommun och friskola
Eskilstuna å sin sida är ett bra exempel hur en friskola och en kommun kan samverka för att bryta en negativ trend i ett område. Den kommunala skolverksamheten i den socioekonomiskt utsatta stadsdelen Fröslunda flyttades, varefter kommunen stod kvar med en tom lokal och höga kostnader. Nedläggningen av skolan var inledningen på en negativ spiral i området och följdes av att polisen flyttade, kommunens sociala service stängde ner och centrum tömdes på butiker. Fröslunda utvecklades till en av Eskilstunas mest segregerade stadsdelar och placerades på Polisens lista över utsatta områden. När så den S-ledda kommunen för ett par år sedan beslöt sig för att kraftsamla för ett rejält lyft av Fröslunda blev IES en naturlig samarbetspartner. IES, som tagit över skolan, övertog även flera andra lokaler som tidigare gapade tomma och som bidrog till en känsla av otrygghet i centrum. IES deltar även i ett nytt initiativ mellan kommunen och andra aktörer i närområdet, där tanken är att skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal ska samarbeta bättre för att upptäcka ungdomar i riskzonen för kriminalitet.

I Landskrona bedrev den L-ledda kommunen ett intensivt arbete i många år för att få dit IES, eftersom skolan tillsammans med byggandet av attraktiva boenden betraktades som viktiga komponenter i arbetet att vända den negativa trenden i kommunen och göra den attraktiv för både företag och människor. Skolan, som byggdes för IES, är del av ett nytt område i utkanten av Landskrona och öppnades 2017.

– Så länge det finns en efterfrågan bland elever och föräldrar är vi intresserade av att öppna nya IES-skolor. Men det måste vara kommunens analys av behovet och elevunderlaget som avgör var och när, säger Jörgen Stenquist.

 

Images

 

För att läsa hela kvalitetsrapporten, klicka här.