Internationella Engelska Skolan

Kista

Internationella Engelska Skolan Kista är en 4-9-skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan även att välkomna elever i förskoleklass.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Läxhjälp

Eleverna ges möjlighet att få extra stöd utöver sina ordinarie lektioner i våra läxhjälpslektioner

På IES Kista tror vi på att tillhandahålla en utmanande och stimulerande miljö så att alla elever kan nå sin potential.


För många elever innebär detta att fortsätta studera utanför sina ordinarie lektioner: att slutföra en uppgift de påbörjade i klassen, skriva en bedömning som de missat, slutföra läxor, få 1-mot-1-stöd för att förstå ett visst ämne eller till och med arbeta med ett extra ämne. utmaning att utveckla och fördjupa sina kunskaper.


Varje lärare erbjuder läxhjälp, vanligtvis 30-60 minuter varje vecka eller varannan vecka, som alla elever i skolan kan gå på om läxpjälp infaller under en av deras raster. Ett schema för alla läxhjälpstillfällen finns i varje korridor och samt under Nyheter i Schoolsoft.