Nyheter | 2020 juni 16

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med Famera Fastigheter AB om nybyggnation av en ny skola i Norrtälje. Skolan beräknas öppna till starten av läsåret 2023/2024.

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med Famera Fastigheter AB om nybyggnation av en ny skola i Norrtälje. Skolan beräknas öppna till starten av läsåret 2023/2024.

Images

IES Norrtälje planeras bli en tvåparallellig F-9 skola med fritids för totalt 600 elever när den är fullt utbyggd. Det kommer även att byggas en skolgård och en ny idrottshall intill skolan som ligger centralt med goda kommunikationer. Skolan bidrar till att möta behovet av nya skolplatser som kommunen identifierat. Kön till IES Norrtälje kommer under förutsättning att alla tillstånd erhålls att öppna 1 februari 2022.

Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi ser fram emot att i samverkan med Norrtälje kommun och Famera bygga en ny skola och ta en aktiv roll i det lokala samhället. Vi är stolta över det förtroende vi fått och ser fram emot att bidra till kommunens utbildningssatsning med en internationellt präglad skola av hög kvalitet. IES står för en trygg och ordnad skolmiljö samt höga akademiska förväntningar och ambitioner på alla elever oavsett bakgrund.”

“Internationella Engelska Skolan och Famera kommer bidra till att komplettera Norrtäljes utbud av skolor och tillföra en efterfrågad samt eftertraktad internationell profil. Jag ser IES just som ett komplement och inte en konkurrent till våra skolor samt är glad över att etableringen har präglats av ett samarbete där Norrtäljebornas behov har stått i fokus, säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande (M) Norrtälje.

Avtalet är villkorat att bygglov och tillstånd från Skolinspektionen erhålls.