Nyheter | 2024 februari 07

Från blyg SVA-elev till ämnesansvarig

Katarina Radosevic undervisar i svenska som andraspråk på IES Krokslätt och är även ämnesansvarig för SVA i hela IES. När Radosevic kom till Sverige vid åtta års ålder kunde hon inte ett ord svenska. Hon lärde sig svenska genom SVA i skolan och hon hjälper nu unga elever med utländsk bakgrund att behärska svenska.

Images

Katarina Radosevic menar att hon har en stor fördel i sin roll som SVA-lärare att hon själv invandrade till Sverige med sin familj. Hon uppskattar också just IES sätt att arbeta med SVA, där hon menar att man är lite extra omhändertagande av de barn som behöver det.

– Vi jobbar mycket med dem en och en, och har en nära kontakt med barnet och föräldrarna för att vi ska vara på samma linje kring vad vi gör och vart vi är på väg, säger hon.

För att eleverna ska lära sig svenska så snabbt och effektiv som möjligt jobbar IES också hårt med att få in läsningen.

– Man kan säga att vi duschar dem i språket samtidigt som vi försöker lära ut innehållet i det de läser. Det är minst lika viktigt.

Läs hela intervjun hos Friskolornas Riksförbund:

https://www.friskola.se/2024/02/07/fran-ordtrangd-och-blyg-till-socialt-sprakgeni/