Nyheter | 2022 december 05

Ännu större överensstämmelse mellan nationella prov och slutbetyg för IES-elever

Årets resultat på de nationella proven visar att IES elever ligger ännu närmare sina slutbetyg i ämnena svenska, engelska, matematik och svenska som andraspråk jämfört med före pandemin. Även när det gäller antalet elever som får godkänt på nationella proven gör IES bra ifrån sig i jämförelse med landet.

Images

IES elever presterar återigen mycket bra på de nationella proven. Det visar resultaten som nu kommit från Skolverket, för första gången sedan proven fick ställas in på grund av Coronapandemin. Liksom tidigare är överensstämmelsen mellan slutbetyg och resultat på de nationella proven större för IES än för riket.

– Vi är glada över att vårt arbete med att säkerställa en korrekt och rättvis betygsättning är framgångsrikt, men det är ett arbete som aldrig tar slut, säger Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics vid Internationella Engelska Skolan.

I svenska, matematik, svenska som andraspråk och engelska har IES elever större överensstämmelse mellan slutbetygen och de nationella provresultaten än riksgenomsnittet. Andelen elever som fått ett högre betyg än resultat på nationella provet är lägre än i riket som helhet. Andelen IES-elever vars provresultat överensstämmer med deras slutbetyg har också ökat sedan läsåret 2018/2019 då det senast skrevs nationella prov.

Internationella Engelska Skolan har länge efterlyst ett system med central rättning, och hoppas att ett sådant snart ska vara på plats. Till dess fortsätter IES med att implementera systematiskt samarbete mellan skolor inom koncernen för sambedömning av de nationella proven.

Images

För ytterligare information, kontakta:
Presschef Lars Anders Johansson 072-178 22 83, press@engelska.se