Nyheter | 2023 november 30

Nu ännu högre överensstämmelse mellan slutbetyg och resultat på nationella prov inom IES

IES elever uppvisar ännu större överensstämmelse mellan slutbetygen och resultaten på de nationella proven i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Det framgår av resultaten på de nationella proven för årskurs nio för läsåret 2022/2023.

Images

IES elever presterar ännu en gång mycket bra på de nationella proven. Det visar resultaten som nu kommit från Skolverket. Liksom de senare åren är överensstämmelsen mellan slutbetyg och resultat på de nationella proven större för IES än för riket.

– Vi är glada över att det arbete som våra lärare, rektorer och academic managers lägger ned för att säkerställa en korrekt och rättvis betygsättning är framgångsrikt, men det är ett arbete som aldrig tar slut, säger Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics vid Internationella Engelska Skolan.

I svenska, matematik, svenska som andraspråk och engelska har IES elever större överensstämmelse mellan slutbetygen och de nationella provresultaten än riksgenomsnittet. Andelen elever som fått ett högre betyg än resultat på nationella provet är lägre än i riket som helhet. Andelen IES-elever vars provresultat överensstämmer med deras slutbetyg har också ökat sedan föregående läsår.

De nationella proven är ett viktigt instrument för bedömning av elevernas kunskaper och för säkerställandet och en korrekt och likvärdig betygsättning. Därför har Internationella Engelska Skolan länge påtalat behovet central rättning av de nationella proven och gläds nu åt att regeringen avser påskynda omställningen.

För ytterligare information, kontakta presschef Lars Anders Johansson
072-178 22 83 press@engelska.se

Images