Nyheter | 2022 november 21

Internationella Engelska Gymnasiet får språkpris

På årets Språklärargala fick Internationella Engelska Gymnasiet ta emot priset Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning.

Images

Lina Sallmander och Susan Pope

Utmärkelsen delas varje år ut på Språklärargalan till nyskapande projekt inom språkundervisning. Internationella Engelska Gymnasiets projekt heter ”Kreativt skrivande i multikulturell skolmiljö utvecklar elevens samtliga språk” och drivs av lärarna Lina Sallmander och Susan Pope. Syftet är att ta vara på elevers mångspråkiga resurser och att hjälpa dem att utvecklas i alla sina språk.

– Eleverna är väldigt glada över att få uttrycka sig fritt och röra sig utanför den akademiska språkramen, säger Susan Pope. De lär sig också en rad ord som de inte skulle möta i akademin, vilket är viktigt för att kunna förmedla sin mångkulturella identitet och livserfarenhet.

Genom att arbeta med kreativt skrivande som språkutvecklande verktyg stärks elevernas ordförråd, språkförståelse, språkminne och läsförståelse. På så sätt stärks inte bara individens språkkunskaper utan också självförtroende, vilket i sin tur ökar viljan att lära också i andra ämnen.

Bidragen bedöms av en internationell jury och de belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i Europa. Priset består av upp till 25 000 kronor per projekt och är till för att projektet ska kunna fortsätta utvecklas.

– Vi är mycket stolta över att få denna utmärkelse och att bli uppmärksammade för vårt arbete, men mest av allt är vi glada över att vi fick möjligheten på Språklärargalan att dela vårt arbete med andra lärare och deras elever, säger Lina Sallmander.

Läs mer om utmärkelsen: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/europeiska-kvalitetsutmarkelsen-i-sprak#h-Ansoksenastden12september