Nyheter | 2023 maj 23

Uttalande angående händelserna på IES Karlstad

IES Karlstad har drabbats av en av de värsta mardrömmarna för varje förälder och för varje skolanställd. För ett par veckor sedan greps en anställd av polisen misstänkt för grovt barnpornografibrott. Den häktade misstänks för att i hemlighet ha fotograferat och filmat elever, fullt påklädda, i vanliga situationer i skolan och sedan manipulerat bilderna utanför skolan och spridit dem i ett pornografiskt sammanhang. Personen har erkänt barnpornografibrott. Han arbetar inte längre på IES.

Vi är mycket tacksamma för polisen som genom en helt annan utredning kunde avslöja den nu häktade personen. Så fort vi kontaktades började IES kristeam tillsammans med Karlstads skolledning planera hur man bäst skulle ge krisstöd och information till alla som behöver det. Särskilda krisexperter togs in och en kristelefon upprättades. Ytterligare skolkuratorer och flera ämnesexperter från IES HQ reste också till Karlstad. De har varit tillgängliga för elever och för vårdnadshavare i lite mer än en vecka. Extra stöd kommer att finnas på plats så länge det behövs.

Samtidigt som det finns en lättnad över att inget barn varit medvetet om att det fotograferats, och att ingen blivit fysiskt skadad, har skolan och det lokala samhället i Karlstad reagerat med chock och bestörtning. Många som arbetar på skolan har också sina barn där som elever, vilket innebär ytterligare oro, också som förälder.

Frågor ställs nu om den häktade hade kunnat avslöjas tidigare på något sätt. Vi måste komma ihåg att det är extremt svårt att upptäcka personer som begår brott mot barn, även för yrkesverksamma som har arbetat länge med just det. Det faktum att den kriminella handlingen begicks utanför skolan, gör det utan tvekan ännu svårare.

Vi har full förståelse för föräldrar som är besvikna, oroliga eller arga. Det som inte får hända har hänt. Därför har vi tillsatt en extern utredning för att granska om några misstag begåtts eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att det som hände är varje skolledares värsta mardröm och skolledningen välkomnar också utredningen.

Det är viktigt, för varje IES-skola och för IES som organisation, att vi gör det som är rätt. Förtroende kommer alltid att vara grunden för allt vårt arbete, eftersom föräldrar anförtror oss sina barns utbildning och förväntar sig att vi ska hålla alla barn trygga under skoldagen. Om något skulle ha hanterats annorlunda i Karlstad kommer åtgärder att vidtas. Om man har agerat korrekt är det viktigt att även detta kommer fram.

Jag känner djupt med det trauma som elever, föräldrar och personal går igenom i Karlstad. Jag är samtidigt stolt över krisstödet som snabbt kom på plats så att vi kunde ge stöd till så många som möjligt, så snabbt som möjligt.

Images