Nyheter | 2023 augusti 10

IES Krokslätt flyttar till Södra Änggården 2024

Vi är glada att kunna meddela att IES Krokslätt kommer att flytta till den nya stadsdelen Södra Änggården och i samband med detta byta namn till IES Södra Änggården. Den nybyggda skolan kommer att stå redo att välkomna elever i årskurserna F-7 i augusti 2024. 2026 kommer skolan att ha vuxit till en F-9 skola.

Images

Visualisering av IES Södra Änggården

I många år har IES letat efter en ny byggnad i Göteborg för IES Krokslätt. Den nuvarande skolbyggnaden lever inte upp till den nivå IES vill hålla för att kunna erbjuda den bästa skolmiljön för både elever och personal.

Redan nu pågår utvecklingen av den helt nya stadsdelen Södra Änggården med bostadsområden, kultur och handel i det som idag kallas Högsbo i Göteborg, och det är hit IES Krokslätt kommer att flytta för att öppna i augusti 2024.

Skolbyggnaden blir minst sagt spektakulär, med en stor yta på taket med plats för aktiviteter, lek och umgänge. Skolan kommer att vara miljöcertifierad och knyta ihop staden med Änggårdsbergens naturområden alldeles intill. Den kommer att vara omsorgsfullt placerad i terrängen för att möta de olika marknivåerna, och närheten till naturen kommer att uppmuntra till lek och upptäckarglädje.

Byggd från grunden och färdigställd i augusti 2024 blir det en skola för ca 900 elever, inklusive fritids, tre klasser per årskurs. Skolan kommer att byggas komplett med moderna faciliteter, inklusive tillagningskök, en väl utformad skolgård och en idrottshall.

Följ resan på sodraanggarden.engelska.se och facebook.com/IESSodraAnggarden

För att ställa ditt barn i kö, klicka här.

Läs mer om utvecklingen av Södra Änggården på sodraanggarden.se