Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

KÖ OCH ANTAGNING

Om Skolvalet

Att välja skola till ditt barn är ett av de viktigaste beslut som du kommer att fatta som förälder. Det kommer att ha en avgörande effekt på barnets framtid.

Kön till IES Skärholmen är stängd för nyregistreringar per 2023-12-04

Internationella Engelska Skolan Skärholmen stänger sina nuvarande lokaler efter vårterminens slut 2024, därför görs ingen ny antagning till skolan för åren 2024-2025 eller senare. Anledningen är att permanent bygglov för skolverksamhet i fastigheten inte kommer att beviljas.

Andra IES-skolor i området är IES Årsta och IES Huddinge och du kan registrera dig i deras kö på respektive hemsida.

 

Som förälder har du rätt att aktivt välja var ditt barn ska studera, oavsett om du väljer en kommunal skola eller en friskola.

Populära skolor, med fler sökande än platser, använder sig av olika metoder för att avgöra vilka barn som ska erbjudas plats.

Medan kommunala skolor vanligen erbjuder plats till dem som bor närmast, använder sig många friskolor av ett turordningssystem. Det innebär att de som har stått längst i kö har största chans att erbjudas plats. IES använder sig av detta köbaserade system.