OM IES

Planerade nya skolor

I syfte att möta efterfrågan från både familjer och kommuner för ytterligare platser i våra skolor, så öppnar Internationella Engelska Skolan nya skolor varje år. Informationen på den här sidan uppdateras i takt med att nya skolor tillkännages eller planer på sådana utvecklas. Vanligtvis öppnar kön till nya skolor i början av februari, 18 månader innan skolan öppnar.

Images

IES Södra Änggården, augusti 2024

Skolor planerade i framtiden:

  • IES Norrtälje, planerad att öppna så snart alla nödvändiga tillstånd är på plats, i centrala Norrtälje. När den är fullbelagd blir det en F-9 skola för omkring 600 elever.
  • IES Österåker, planerar att öppna augusti 2023 i centrala Österåker. När den är fullbelagd blir det en F-9 skola för omkring 600 elever.