Nyheter | 2022 september 23

Internationella Engelska Skolan storsatsar på läsutveckling på svenska tillsammans med Lexplore

Efter ett pilotprojekt på fem utvalda skolor har Internationella Engelska Skolan (IES) valt att införa Lexplore brett på alla sina grundskolor. Det innebär att man tar ett helhetsgrepp i det systematiska arbetet kring läsutveckling.

Images

Tillsammans med Lexplore börjar IES nu använda AI och Eyetracking för att objektivt mäta läsförmågan. Syftet är att tidigt få en bild av alla elevers läsförmåga på ett likvärdigt sätt för att sedan effektivt fördela resurser och satsa på rätt insatser. Att införa en gemensam metod, ger organisationen och de enskilda skolorna möjlighet till ett fördjupat samarbete och bredare kollegialt lärande mellan alla IES-skolor runtom i landet.

Piloten samt det långsiktiga övergripande införandet leds av Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics på IES. Med Annakarin som stöd, kommer cirka 30 skolor påbörja implementationen och screeningarbetet redan under höstterminen.

“Tidiga insatser för att öka läskunnigheten för elever med svenska som andraspråk är av största vikt för alla våra elever, då läskunnighet är nyckeln till vidare kunskap. Samarbetet med Lexplore för kartläggning och insatser för läskunnigheten tror vi kommer att vara av stor hjälp för våra elever.” Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics Internationella Engelska Skolan.

”Jag är väldigt glad över samarbetet med IES då det tar oss ett steg närmare att hjälpa så många elever som möjligt att nå goda resultat i skolan. Vi vill ge alla elever rätt förutsättningar för framtiden, och läsningen är den viktigaste grunden för allt lärande.” Angelica Rådman, Sverigechef Lexplore

Fakta: Så här fungerar Lexplore
Eleven läser två texter, en tyst och en högt, på en skärm som följs av en eyetracker, efter det får eleven några korta frågor för att utreda läsförståelsen. Ögonrörelserna analyseras med AI och jämförs med tusentals referensinspelningar från elever som gjort referenstester. Därefter levereras resultaten i en resultatportal med visuella grafer och möjlighet att zooma in på en unik elev eller se på helheten för alla skolor i en hel kommun eller organisation och kan även jämföras med det nationella snittet.

 


FÖR MER INFORMATION:

Internationella Engelska Skolan:
Presschef Lars Anders Johansson 072-178 22 83, press@engelska.se

Lexplore:
Marknadschef Amelie Berggren 073-364 63 03, amelie.berggren@lexplore.com