Nyheter | 2022 januari 12

Struktur en grund för tryggheten

En trygg och säker plats för lärande – det är löftet till alla elever, lärare och föräldrar i IES-familjen. Grunden för det arbetet stavas tydlig struktur, rutiner och god kommunikation.

Images

Jeremy Elder är head of pastoral, på IES, vilket innebär att han i sitt dagliga arbete har fokus på elevhälsa och säkerhet.

–  Min roll handlar om social och emotionell hälsa, om elevernas beteenden, samt skolornas kultur och miljö. Jag arbetar direkt med vårt löfte om en trygg säker plats för lärare att lära ut och elever att studera, sa Jeremy Elder.

En stor del av hans arbete handlar om att bygga tillit och skapa starka relationer mellan elever, lärare och föräldrar. Där är god kommunikation och tillgängliga stödfunktioner viktiga delar. Genom att ge eleverna en välkomnande och trygg miljö ger man dem de bästa förutsättningarna att må bra och med IES stödfunktioner kan lärare snabbt fånga upp eventuella problem och ge eleverna det stöd de behöver.

–  Det ingår också i mitt jobb att hålla ledning och lärare med resurser för att tackla de samhälleliga problem vi har. Här gäller det att vi håller oss à jour med det senaste för att veta hur vi ska angripa ett problem på bästa sätt, förklarar Jeremy Elder.

För att göra dessa resurser så tillgängliga som möjligt har Jeremy Elder upprättat ett bibliotek med alla policydokument och en uppsjö av guider och nyttiga seminarier. Varje måndag skickar han ut en rapport för att uppdatera alla skolor om vad som händer runt om i verksamheten.

–  Det gör jag för att jag vill att folk ska höra av sig till mig och dela med sig av idéer. Skolorna ska inte känna sig som isolerade öar, utan vi vill koppla samman dem.

Allt detta är viktigt arbete som bygger en kultur. Det är ett arbete som påverkar alla delar av organisationen.

–  Det påverkar eleverna välmående, studiero och den stolthet de känner för sin skola. Detsamma gäller lärarna, vars välmående, arbetsmiljö och stolthet också påverkas stort. Självklart påverkas även föräldrarna, som ju skickar iväg sina barn till oss varje dag och vill vara säkra på att det är en trygg miljö, säger Jeremy Elder.

I slutänden är det organisationens värdegrund som håller samman skolorna. Genom att tydliggöra vad IES vill åstadkomma håller man varandra ansvariga för utvecklingen och resultatet.

–  Man kan inte bara snacka om det – man måste agera på det, avslutar Jeremy Elder.