Nyheter | 2023 februari 08

Internationella Engelska Skolan planerar att öppna i Norrtälje 2024

I augusti 2024 planerar Internationella Engelska Skolan att öppna på Vigelsjövägen i Norrtälje. En ny ansökan har lämnats in till Skolinspektionen och beslut väntas till sommaren.

Images

Visualisering

Det är en lång process innan en helt ny skola kan öppna. I somras avslog Skolinspektionen vår ansökan med motiveringen att vi inte kunde visa på ett tillräckligt stort intresse för just IES Norrtälje. Idag finns mer än totalt 800 elever i kö och mer än 520 av dem står i kö till startåret. En ny ansökan har lämnats in till Skolinspektionen och beslut väntas till sommaren. Processen har gjort att skolstarten har blivit framflyttad till 2024, men nu är i alla fall kontraktet mellan IES och fastighetsägaren påskrivet.

– Vi vet att det finns ett stort intresse för en skola med vår profil i Norrtälje, säger Jörgen Stenquist, vice VD och ansvarig för etablering av nya skolor på IES, därför är vi glada åt att snart kunna erbjuda en sådan, som ett komplement till de befintliga skolorna i Norrtälje.

När skolan är färdigställd blir det en F-9 skola för ca 600 elever, inklusive fritidshem, två klasser per årskurs. Skolan byggs komplett med moderna faciliteter, inklusive tillagningskök, en väl utformad skolgård och en idrottshall.

>> Ansök till IES Norrtälje