Nyheter | 2023 november 13

Vi är stolta över våra skickliga och högutbildade internationella lärare

Inom Internationella Engelska Skolan är vi stolta över vår blandning av svenska och utländska lärare, som tillsammans skapar den verkligt internationella atmosfär som utgör IES-kulturen. Vi har 30 års erfarenhet av att rekrytera högutbildade lärare från välrenommerade universitet och högskolor i andra länder.

Images

På våra skolor möter eleverna lärare från länder som Kanada, Storbritannien, USA och Sydafrika, liksom svenska lärare. De internationella lärarna har lärarexamina som motsvarar en svensk lärarexamen, till exempel en bachelor of education eller ett postgraduate certificate of education.

Inom IES finns ett erfaret rekryteringsteam som år efter år gör rekryteringsresor till ansedda universitet runtom i världen, till exempel McGill University i Montreal, som  rankas som ett av Kanadas mest prestigefyllda universitet, eller University of Manchester, där några av våra naturvetenskapslärare har studerat på en av de tio bästa utbildningsinstitutionerna i Storbritannien. Våra rekryterare besöker karriärmässor för lärare och intervjuar kandidater på plats, innan de rekryteras till Sverige.

I en tid när det råder akut lärarbrist i Sverige brottas alla huvudmän med att rekrytera kvalificerade lärare till sina skolor. För IES är det en styrka att kunna rekrytera skickliga och kvalificerade lärare från utlandet. Många av våra internationella lärare väljer också att stanna i Sverige och lär sig så småningom svenska och många ansöker sedan även om svensk lärarlegitimation, något vi uppmuntrar.

Internationella lärare är behöriga i Sverige

De internationella lärare som undervisar på engelska räknas som kvalificerade i sina ämnen tack vare ett undantag i skollagen. Sedan 2022 har skolinspektionen valt att tolka undantaget som att det inte omfattar lärare som undervisar i ämnena engelska och moderna främmande språk. Då detta inte var lagstiftarens syfte med undantaget och då det uppenbarligen är en fördel att ha språklärare som har språket som modersmål anser IES att lagtexten borde förtydligas så att också språklärare inkluderas i undantaget.

Vi är övertygade om att ett språk lärs bäst genom det som vi kallar för “språkbad”, det vill säga att du omges med och interagerar med personer som har språket som modersmål i din vardag, vilket är möjligt tack vare våra skickliga internationella medarbetare.

Robin Kirk Johansson, skolchef Internationella Engelska Skolan