Nyheter | 2024 april 27

Lars Jonsson ny styrelseledamot i Friskolornas Riksförbund

På Friskolornas Riksförbunds årsmöte den 25 april valdes Internationella Engelska Skolans VD Lars Jonsson in i styrelsen.

Images

– Friskolornas riksförbund är en viktig samlande röst för de fristående aktörerna i en tid då skolfrågorna står högt upp på den politiska dagordningen, säger Lars Jonsson, VD för IES. De små och stora aktörerna har mer som förenar oss än som skiljer oss åt och därför är det viktigt att vi kan tala med en gemensam röst.

– Internationella Engelska Skolan har 30 års samlad erfarenhet av fristående skolverksamhet med fokus på flera av de frågor som nu diskuteras och utreds, såsom kunskapssyn, betygsintegritet och en lugn och trygg skolmiljö. Att bidra med vårt perspektiv också i detta sammanhang känns betydelsefullt, säger Lars Jonsson.

Per-Arne Andersson valdes om som ordförande och Academedias VD Marcus Strömberg valdes till vice ordförande. Utöver dessa består styrelsen av ledamöterna Cecilia Carnefeldt, Kunskapsskolan (omval) Marie Pilfalk, Broholmskolan (omval), Joakim Ollén, Kunskapsporten (omval), Jan Rosman, Johannesskolan (omval), Malin Stjernman, Fridaskolorna (omval), Bo Nyberg (nyval), Lars Jonsson, Internationella Engelska Skolan (nyval), Mikael Karlsson, Lärande i Sverige (nyval), Lotta Smith, Cedergrenska (nyval), Johan Kyllerman, Atvexa (nyval), Lo Hjort, Raoul Wallenbergskolorna (nyval), Lena Lingman, Hudikskolan (nyval).

På årsmötet beslutades också om att inleda process för att ansluta Friskolornas Riksförbund till förbundsgruppen Almega. Anslutning till Almega sker efter beslut i Almegas styrelse och tidigast 1 juli 2024. Syftet är att samla den fristående utbildningsverksamheten inom för-, grund- och gymnasieskola för att skapa synergier i både arbetsgivar- och branschfrågor. 

Läs mer hos Friskolornas Riksförbund: https://www.friskola.se/press/#/pressreleases/friskolornas-riksfoerbund-vill-samla-bransch-och-arbetsgivarfraagor-hos-almega-3319362