Nyheter | 2022 januari 18

Därför har vi skolregler som omfattar klädsel

De senaste dagarna har det rapporterats mycket i media om IES klädkod. Vi har fått många frågor och bad därför skolchef Robin Kirk Johansson berätta lite mer om vad den innebär.

Images

– Alla skolor ska enligt skollagen ha ordningsregler som utarbetas tillsammans med eleverna. För oss är det en del i vår strävan att skapa en trygg skola med fokus på lärande, säger Robin Kirk Johansson. 

På Internationella Engelska Skolan ser vi skolan som en arbetsplats där alla uppför sig på ett sätt som skapar bästa tänkbara förutsättningar för undervisning och lärande. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade – med respekt och stöd. Vi håller vår skola ren, lugn och trygg. Vi kommer i tid till skolan och till alla skolaktiviteter. Vi går inomhus. Vi behåller elektronisk utrustning som kan störa undervisningen i våra skåp under skoltid. Vi klär oss på ett sätt som passar för en arbetsplats. Vi tar inte med droger, vapen eller andra olagliga föremål till skolan. Vi äter enbart i matsalen eller i cafeterian. Vi bidrar till en lugn och inbjudande miljö i lunchmatsalen. Vi uppträder alltid ärligt, med integritet och vi fuskar inte.

Skolreglerna som är framtagna tillsammans med eleverna på respektive skola, ger stor individuell frihet i vilken klädsel eleverna väljer. Det gäller oavsett könsidentitet. 

– Utgångspunkten för våra skolregler är att skolmiljön ska kännas trygg för alla elever. Det kan till exempel handla om att inte bära en tröja med kränkande budskap, drogreklam, bilder på vapen, sexistiska budskap eller som innebär hets mot folkgrupp.

På hemsidan står det att man ska klä sig för en arbetsplats. Vem bestämmer vad det betyder i praktiken och hur går det till?
– Varje rektor tolkar och utformar sin skolas ordningsregler tillsammans med eleverna, oftast genom elevrådet.  Det betyder att det kan se lite olika ut på olika skolor. 

När man arbetar med barn, och i skolans värld, kan man behöva ge konkreta exempel för att förklara abstrakta koncept. Rektor och personalen på våra skolor tar gemensamt ansvar för att ha dialog med elever och deras familjer om ordningsreglerna vid skolstarten och under hela året, säger Robin Kirk Johansson.
Skolans uppgift är att förbereda eleverna för livet på många områden, och stötta dem som individer, i nära samarbete med deras familjer.

– Självklart ska alla känna sig trygga och införstådda med varför skolreglerna finns – en skolmiljö med fokus på lärande. Det är en central del i IES verksamhet och vårt uppdrag som utbildare och genomsyrar vår pedagogik. 

Det handlar om ömsesidig respekt

Läroplanen föreskriver att skolan förbereder eleverna för vuxenlivet. I IES skolregler står att vi klär oss på ett sätt som passar för en arbetsplats.

Det handlar om ömsesidig respekt, mellan elever och mellan lärare och elever. Det är också därför vi har skolregler som säger att alla ska klä sig på ett sätt som inte är kränkande gentemot andra elever. 

– Förutsägbarhet i vilka regler som gäller samt trygghet och ordning och reda är centralt för att skapa en trygg miljö och vi vet att de allra flesta uppskattar det väldigt mycket med IES, säger Robin Kirk Johansson.