Nyheter | 2023 december 22

Angående felaktigt utbetalda statsbidrag för vissa språklärare

Vi har blivit uppmärksammade på att statsbidrag felaktigt har betalats ut till IES inom ramen för lärarlönelyftet. IES har runt 1200 lärare som kvalificerar sig för lärarlönelyftet. De felaktiga utbetalningarna rör ett knappt hundratal språklärare som inte varit berättigade till statsbidraget, eftersom de inte omfattas av det undantag i skollagen som gör att lärare som undervisar på engelska räknas som behöriga.

I vår senare komplettering till Skolverket har vi uppmärksammat myndigheten på att dessa lärare undervisar i språk och därför inte är kvalificerade för bidraget. Dessvärre har kompletteringen inte inkluderats i Skolverkets beslut. 

Konsekvensen har blivit att statsbidrag felaktigt betalats ut till IES även för dessa lärare, vilket vi borde ha noterat. Vi har tagit kontakt med Skolverket och uppmärksammat dem på detta. Felaktigt bidragsbelopp kommer självklart att återbetalas.

IES driver sedan länge linjen att även språklärare bör omfattas av det undantag i skollagen som innebär att lärare med utländsk lärarutbildning som undervisar på engelska räknas som behöriga och vara berättigade till lönepåslag inom lärarlönelyftet, eftersom vi inte anser att de ska missgynnas jämfört med sina kollegor som undervisar i andra ämnen.

IES inkluderar därför varje år dessa lärare i den rekvisition som vi skickar till Skolverket för lärarlönelyftet, men understryker också att de undervisar i språk och därför inte kvalificerar för bidraget, samt att IES avser att fortsätta kompensera dem ur egen budget tills den efterfrågade lagändringen kommer på plats. Hur det kommer sig att bidrag ändå betalats ut även för dessa lärare och att IES inte upptäckt detta behöver vi gå till botten med, men allt tyder på att det rör sig om den mänskliga faktorn.