Nyheter | 2024 mars 21

Så ger IES Borås arbete mot mobbning eleverna trygghet

Tydliga strukturer, synlighet och investering i relationen med eleverna är några av grundbultarna i Internationella Engelska Skolan i Borås arbete mot mobbning. Det har hjälpt Niklas att hitta trygghet efter att ha varit utsatt på sin förra skola.

Images

– Vi lägger mycket tid på relationer med elever – det är A och O i antimobbningsarbete, säger IES Borås biträdande rektor Maria Hammarberg.

På sin gamla skola mobbades en pojke vi kallar Niklas upprepade gånger och hamnade ständigt i nya konflikter. Niklas var frustrerad och kände att han behövde stå upp för sig själv då han dagligen blev kränkt och utmanad, utan att lärarna hjälpte honom. Men när Niklas bytte till Internationella Engelska Skolan i Borås satte skolan omgående in en plan för att bryta mönstret från den tidigare skolan, med återkommande avstämningar för att säkerställa att han trivdes och behandlades väl.

Just beredskap och tydliga strukturer är signifikativt för IES Borås arbete mot mobbning och kränkande behandling, berättar Maria Hammarberg, som är biträdande rektor på IES Borås.

Läs hela intervjun hos Friskolornas Riksförbund: 
https://www.friskola.se/2024/03/20/en-kanslomassig-spargris-for-varje-elev/