Nyheter | 2021 juli 01

Skolinspektionen godkänner förändringen av ägarstrukturen i Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Skolinspektionen har idag meddelat att de slutfört sin ägar- och ledningsprövning och godkänner förändringen i Internationella Engelska Skolans (IES) ägarstruktur där Paradigm Capital AG via två investeringsfonder är ny huvudägare tillsammans med IES grundares stiftelse för välgörande ändamål, The Hans and Barbara Bergstrom Foundation. Tillsammans äger de 75 procent av rösterna i IES.

Internationella Engelska Skolans styrelseordförande Carola Lemne kommenterar. ”Vi är nöjda att denna prövning nu är slutförd så att alla även fortsättningsvis kan vara trygga att IES inte bara driver några av landets bästa skolor utan också har långsiktiga och trovärdiga ägare. Dessvärre har prövningen på grund av covid-19 tagit betydligt längre tid än någon önskat. Det finns ett stort behov att stärka svenska elevers kunskaper och vi ser fram emot att bidra genom att möjliggöra för fler elever att gå i en IES-skola.”

Övriga ägare i IES är passiva ägare och ingen har mer än 10 procent av rösterna och därmed inget bestämmande inflytande över IES.

Övriga ägare i IES är passiva ägare och ingen har mer än 10 procent av rösterna och därmed inget bestämmande inflytande över IES. En lista över de största ägarna finns tillgänglig här.