Nyheter | 2023 september 20

Skolan som brottsplats

Det behövs ett politiskt paradigmskifte för att komma åt brottsligheten i skolorna. Det sade Damian Brunker, rektor vid Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna, som idag deltog i ett seminarium hos Friskolornas Riksförbund, om Vesna Prekopics aktuella bok Brottsplats: skolan.

Images

Idag medverkade rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna, Damian Brunker, i ett seminarium hos Friskolornas Riksförbund, tillsammans med frilansjournalisten och tidigare rektorn Vesna Prekopic, som är aktuell med boken Brottsplats: skolan. Ämnet för boken och för seminariet är den kriminalitet och det grova våld som under senare år blivit vardag i många svenska skolor.

– Vi har lyckats väldigt väl i Eskilstuna, trots stadens tuffaste elevunderlag. 95 procent av våra elever når gymnasiebehörighet. Det är tack vare vår fantastiska personal och det hårda arbete som de har lagt ned. Men det har kommit med ett högt pris, säger Damian Brunker.

 

För att komma åt brottsligheten på skolorna måste det till ett politiskt paradigmskifte, menade Damian Brunker. Skolan måste sluta vara ett politiskt slagfält, och istället måste reformer genomföras som gör det möjligt att ta tag i problemen på allvar. Som exempel nämnde Brunker en ny läroplan med kunskapsfokus, ett bättre fungerande betygssystem, akutskolor som gör det möjligt att i akuta situationer snabbt få bort de elever ur klassrummen som stör och förstör, samt bättre lagliga möjligheter för polis och andra myndigheter att bekämpa den organiserade brottsligheten.

– Vi i Eskilstuna och alla andra som arbetar i svenska skolor måste ges bättre förutsättningar att hantera problemen. Jag önskar att ingen lärare eller skolledare ska behöva uppleva det som Vesna och vissa i min personal har varit med om.

Medverkade gjorde också Elisabeth Nordén på Brottsförebyggande rådet samt Mattias Hammar, trygghetschef hos AcadeMedia, som tidigare har jobbat som polis. Seminariet avslutades med en paneldiskussion med politikerna Josefin Malmqvist (M) och Linus Sköld (S) som båda sitter i Utbildningsutskottet samt Erik Scheller, statssekreterare Utbildningsdepartementet.

Se seminariet här: https://www.friskola.se/2023/09/07/frukostseminarium-skolan-som-brottsplats-20-september/