Nyheter | 2021 november 23

IES tecknar hyresavtal för ny skola i Österåker

Internationella Engelska Skolan, IES, planerar att öppna en ny skola i Österåker och har tecknat ett hyresavtal med fastighetsbolaget Nystad Stadsutveckling AB. Skolan planeras öppna i augusti 2023.

Images

IES Österåker planeras bli en tvåparallellig F-9 skola och flyttar in i det som idag kallas Hackstaskolan och som tidigare varit en grundskola i centrala Österåker. Fullt utbyggd kommer den att ha 600 elever. En del av skolbyggnaden kommer att rivas och ersättas av en ny del. Bland annat planeras ett nytt tillverkningskök och en skolrestaurang. I anslutning till skolbyggnaden finns en gymnastikhall.

–  Vi ser fram emot att samverka med Österåkers kommun och Nystad om att öppna en ny skola i Österåker. Redan idag går många elever från Österåker i vår skola i Täby så vi vet att det finns ett stort intresse av en IES skola i Österåker,  säger Anna Sörelius Nordenborg som är vd för IES.

En förutsättning för den nya skolan i fastigheten Berga 6:35 är att nödvändiga tillstånd, som bygglov, erhålls.