Nyheter | 2024 april 23

Fira världsboksdagen med IES!

dag firar vi världsboksdagen, och många IES-skolor har planerat olika typer av aktiviteter, såsom författarbesök, “book dates”, bokbytarbord, frågesport och mycket mer. Det är en dag då boken står i fokus och våra bibliotek går i bräschen. Tanken är att uppmärksamma läsning och böcker som en väg till kunskap och självförverkligande.

Images

Hej Rebecka Johansson, bibliotekarie på IES Staffanstorp, hur länge har du arbetat inom IES?

Hej! Jag började i augusti 2022 när IES Staffanstorp öppnade.

Varför blev du skolbibliotekarie?

Som många andra bibliotekarier bär jag på en passion för läsning och att tala om litteratur. Att då kunna arbeta med detta på ett sätt som kan göra skillnad för unga människors liv är fantastiskt. Bibliotek är en viktig del av alla demokratiska samhällen och jag är väldigt stolt över att arbeta med något som berikar både barnens liv och samhället i dess helhet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är den dagliga kontakten med eleverna och att jag får möjlighet att följa deras resa som läsare. Det är särskilt glädjande när man har möjlighet att hjälpa de mer motvilliga eleverna något som de faktiskt tycker om att läsa. Att se elever ändra sin inställning till läsning och litteratur är en fantastisk sak, och det är intressant att få höra deras tankar kring böckerna som de läser.

Vad är världsbokdagen?

Världsbokdagen är ett världsomspännande firande av böcker och läsning som inträffar den 23 april varje år. Dagen instiftades av UNESCO 1995 med syftet att lyfta betydelsen av läsning och litteratur, och en likvärdig tillgång till detta.

Skolor och skolbibliotek spelar en viktig roll i att lyfta glädjen med att läsa, och världsbokdagen är ett utmärkt tillfälle till att göra just detta.

Varför är det viktigt?

När barn hittar glädjen i att läsa stärker det dem på sätt som de har glädje av resten av sina liv. Förutom läskunnigheten i sig öppnar läsningen vägar till annan kunskapsinhämtning, det minskar stress och hjälper oss att fokusera. Dessutom lär vi oss empati och ger oss perspektiv, vilket hjälper oss att bli fungerande samhällsmedborgare. Det är bara några av alla fördelarna med läsning, men de visar att vi har så mycket att vinna på att lyfta intresset för läsning hos unga.

Hur arbetar ni på IES Staffanstorp med att lyfta betydelsen av läsning?

Jag arbetar heltid som skolbibliotekarie på IES Staffanstorp och alla våra klasser besöker regelbundet biblioteket. Skolbiblioteket är alltid öppet under rasterna och vi har även en bokklubb efter skoltid. Den biträdande rektorn Sophie Dykes och försteläraren Sara Annehed har arbetat tillsammans med mig med evenemang kring läsmotivation över skolåret.

Under detta års världsbokdag har vi bland annat ett bokbytarbord och en utklädnadstävling med tema litterära figurer, ett läsmaraton och frågesporter.

Vad är ditt bästa råd för att få barn och ungdomar intresserade av läsning?

Mitt bästa råd är att lyssna till dem. Oavsett om ett barn betraktar sig som en läsare eller inte, det finns alltid någonting i deras liv, ett fritidsintresse eller en erfarenhet, som de kan utforska vidare genom böcker. Att kunna relatera till det som man läser är en viktig nyckel till att finna läsglädjen. Jag är övertygad om att det finns böcker för alla, så länge vi anstränger oss för att lyssna.