Nyheter | 2024 juni 03

Bidrag återbetalas

Skolverket kommer att återkräva ca 7,7 miljoner kronor från Internationella Engelska Skolan. Bakgrunden är statsbidraget för lärarlönelyft för åren 2022 och 2023 där en liten del av de pengar som betalats ut enligt Skolverket gjorts på felaktiga grunder.

- På IES är det av största vikt att följa regler och förordningar. Sedan detta uppdagades har vi utrett ärendet noggrant och funnit att vi gjort misstag i ansökan samt haft brister i den interna hanteringen och det är olyckligt. Vi har under denna tid samarbetat med Skolverket och kommer nu att betala tillbaka det felaktigt erhållna beloppet. Naturligtvis ska vi ha rutiner som fungerar, säger Emma Gyllenberg, chefsjurist på Internationella Engelska Skolan.