Nyheter | 2021 december 17

IES välkomnar granskning om skolornas betygssättning

IES välkomnar regeringens besked om att ge Skolinspektionen i uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Images

– Vi delar skolministerns åsikt att elever ska bli bedömda utifrån sina förutsättningar och att betygen på ett rättvisande sätt ska spegla elevernas kunskaper, säger Annakarin Johansson Sandman som är Head of Academics på IES och den som stöttar skolorna i betygssättning. 

Hög integritet i betygsättningen är viktigt för Internationella Engelska Skolan:  

– Vi arbetar systematiskt med olika metoder för att säkerställa integritet i betygssättningen, framhåller hon.

För att underlätta lärarnas arbete och säkerställa en jämlik betygssättning har IES bland annat satt upp en process för sambedömning mellan ämneslärarna i IES skolor. Särskilda ämnesansvariga har till uppgift att stötta skolorna med betygssättningen. Ytterligare ett verktyg är de regelbundna workshops om betygssättning som genomförs för de akademiskt ansvariga på skolorna. Flera av IES skolor gör sambedömning med andra skolor inom IES och med kommunala skolor för att säkerställa en korrekt betygssättning.

– För oss är det viktigt att våra elever kommer ut med rätt kunskaper, och att kunskaper och betyg matchar varandra så att eleverna har rätt förutsättningar när de går vidare till gymnasiet, och så att deras lärare på gymnasiet förstår vad eleven kan, säger Annakarin Johansson Sandman.

Skolinspektionen har just avslutat en granskning av hur Internationella Engelska Skolan jobbar med betygssättning och konstaterar i ett beslut från 10 december i år att IES ”med hög kvalitet genomför åtgärder för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning.”