Nyheter | 2024 januari 12

Lars Jonsson ny VD för Internationella Engelska Skolan

Lars Jonsson tillträder som verkställande direktör för Internationella Engelska Skolan. Han är idag finanschef för IES, vilket han varit sedan 2020. Lars Jonsson kommer att fortsätta arbetet med att utveckla IES som Sveriges ledande fristående skolorganisation inom grundskolan.

Images

Styrelsen i Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (”IES”) har utsett Lars Jonsson till
ny VD. Lars Jonsson efterträder Anna Sörelius Nordenborg som varit vd för IES sedan
2019.

– IES är en fantastisk organisation där rektorer, lärare och övrig personal gör sitt yttersta för
att erbjuda högkvalitativ utbildning så att alla våra elever kan nå sin fulla potential oavsett
bakgrund. Den passion som finns bland våra medarbetare är unik och oerhört
värdefull, säger Lars Jonsson.

Lars Jonsson är idag finanschef och ingår i koncernledningen för IES sedan 2020. Då kom
Lars från positionen som Head of Financial Control & Treasury på det internationella
kontanthanteringsföretaget Loomis. Han har även arbetat som revisor och rådgivare vid
företagsförvärv på Ernst & Young.

– Med Lars Jonsson får IES en VD med djup kunskap om organisationen. Han har under sin tid på IES byggt upp en högkvalitativ finansfunktion samtidigt som han skapat starka relationer i hela organisationen. Som finanschef och del av koncernledningen har Lars varit starkt bidragande till organisationens utveckling vilket gör honom till en ypperlig person att fortsätta leda bolaget. Hans erfarenhet av att leda människor i en decentraliserad verksamhet med stark tillväxt är till stor nytta för IES, säger IES styrelseordförande Per Sjöstrand.

– Jag ser mycket fram emot att leda det samhällsviktiga arbete som görs varje dag för och i våra skolor, tillsammans med alla otroligt engagerade medarbetare inom IES, säger Lars Jonsson.

– Jag, och styrelsen med mig, vill avslutningsvis tacka Anna Sörelius Nordenborg för hennes mycket starka insats under 4,5 år i rollen. Under Annas ledarskap har IES gått från 37 till 46 skolor, och från 25 500 till 31 200 elever, samtidigt som bolaget har avnoterats från börsen och hanterat pandemi och inflation. Anna har drivit organisationens strategiska och operativa utveckling med utgångspunkt i det etos som utgör grunden för alla våra skolor, tillägger Per Sjöstrand.

För pressförfrågningar, kontakta presschef Lars Anders Johansson på
072-178 22 83 eller press@engelska.se