Nyheter | 2023 mars 09

IES första nationella elevråds- och ledarskapskonferens

Ledarskap och demokratiskt beslutsfattande, det är temat när Internationella Engelska Skolan bjuder in elevrådsrepresentanter från hela landet till sin första nationella ledarskapskonferens. Hittills har mer än 70 elevrådsrepresentanter från 35 skolor över hela Sverige anmält sitt deltagande.

Images

Konferensen äger rum på Internationella Engelska Gymnasiet på Södermalm i Stockholm, onsdagen den 15 mars. På dagordningen står workshops om elevdemokrati och ledarskap, samt föredrag av bland andra Maja Sjögren, Elevernas Riksförbund, och Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan.

– Ledarskap har ända från början varit ett viktigt fokusområde inom Internationella Engelska Skolan, säger skolchef Robin Kirk Johansson, som är initiativtagare till konferensen. Student Council Leadership Summit blir ett sätt att kombinera vårt arbete med elevdemokrati med vår erfarenhet av ledarskapsutveckling. 

Utöver stillasittande i form av workshops, föredrag och diskussioner kommer det även att finnas fysisk aktivitet på schemat, med vinjetten Move with IES, under ledning av Ms Julie Kelly, rektor på IES Länna.

– Det blir en heldag med elevinflytande och det goda ledarskapet i fokus, säger Robin Kirk Johansson, som menar att detta är första men inte sista gången IES ordnar en sådan konferens. Att hjälpa unga att utvecklas som ledare och demokratiska beslutsfattare är att investera i framtiden, säger Robin Kirk Johansson.