Internationella Engelska Skolan publicerar betygsstatistik

Internationella Engelska Skolan publicerar idag preliminär betygsstatistiken för årskurs 9 i våra grundskolor för läsåret 2019/2020.

En av Internationella Engelska Skolans tre grundläggande övertygelser är “höga akademiska förväntningar och ambitioner” och vi är stolta över det arbete som våra lärare och elever lagt ner under året. Vi arbetar med en gedigen kvalitetsuppföljningsmodell för att säkerställa att vi sätter rättvisa betyg och tar kraftfullt avstånd från betygsinflation.

Det är viktigt med transparent och jämförbar kvalitetsinformation för att det fria skolvalet ska vara framgångsrikt. Betyg utgör en del men bör inte att jämföras rakt av. IES anser att nationella proven är en bättre jämförelse. De flesta av dessa prov utgick däremot på grund av covid-19 våren 2020.

Skola Antal elever Genomsnittligt meritvärde Andel som nått kunskapkraven i alla ämnen Andel behörliga till högskoleförberedande program Andel behörliga till yrkesprogram
IES Älvsjö 122 267 85% 93% 95%
IES Årsta 91 279 90% 97% 97%
IES Borås 93 275 95% 100% 100%
IES Enskede 147 262 86% 99% 99%
IES Eskilstuna 192 266 89% 96% 96%
IES Falun 68 275 90% 94% 94%
IES Gävle 208 246 75% 90% 91%
IES Halmstad 89 276 91% 99% 99%
IES Hässelby 91 260 89% 99% 99%
IES Hässleholm 64 267 95% 98% 98%
IES Helsingborg 50 263 92% 92% 92%
IES Huddinge 151 279 89% 98% 98%
IES Järfälla 124 278 96% 98% 98%
IES Johanneberg 181 258 82% 91% 91%
IES Jönköping 116 263 90% 92% 92%
IES Karlstad 160 269 93% 99% 100%
IES Kista 146 283 84% 97% 97%
IES Landskrona 63 278 92% 97% 97%
IES Länna 29 266 83% 97% 97%
IES Liljeholmen 147 273 96% 100% 100%
IES Linköping 121 278 88% 98% 98%
IES Lund 113 272 96% 100% 100%
IES Nacka 148 294 97% 99% 99%
IES Örebro 123 274 86% 97% 98%
IES Skärholmen 109 249 80% 96% 96%
IES Södertälje 95 269 81% 92% 92%
IES Sundsvall 158 262 96% 99% 99%
IES Täby 185 290 100% 100% 100%
IES Tyresö 163 277 89% 97% 97%
IES Umeå 67 276 87% 97% 97%
IES Uppsala 125 279 94% 98% 98%
IES Västerås 124 266 90% 96% 98%
IES Bromma 155 293 96% 99% 99%
IES 4018 271 90% 97% 97%

IES publicerar denna statistik eftersom Skolverket kommit till slutsatsen, efter en dom från kammarrätten, att det inte längre går att publicera statistiken. IES välkomnar att regeringen initierat ett arbete med att förändra lagstiftningen så att statistiken även fortsättningsvis går att publicera för berörda myndigheter.

IES avser att publicera fördjupad statistik senare i år i så hög utsträckning som möjligt i likhet med den information som Skolverket tidigare publicerat i september.

Redan i december 2019 meddelade IES att vi avsåg fortsätta publicera statistiken.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare