The Hans and Barbara Bergstrom Foundation gör en betydande donation till skolforskning

Handelshögskolan i Stockholm meddelade idag att de inrättar en ny professur inom organisation och ledarskap i skolan och utbildningssektorn i förening med starten av ett nytt centrum för skolforskning.
 

- Vi är enormt tacksamma och glada över donationen och att Barbara Bergströms 75-årsdag firas med en satsning på vetenskap och forskning är fantastiskt, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.
 

Professuren som bär Internationella Engelska Skolans grundares namn, möjliggörs av en donation på 60 Mkr från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation i samband med Barbara Bergströms 75-årsdag den 9 april 2021. Detta blir den första namngivna donationsprofessuren som bär en kvinnas namn. 

Till innehavare av Barbara Bergströms professur har Karl Wennberg utsetts, idag professor vid Linköpings universitet. Han är en ytterligt välmeriterad forskare med organisationsteoretisk bas och ett brett samhällsvetenskapligt intresse. Han är bl.a. styrelseledamot i stiftelsen Scancor vid Stanford University och Harvard University.

Professor Wennberg kommer att fungera som vetenskaplig ledare för en ny centrumbildning som kommer att bedriva oberoende forskning om skolors ledning och framgångsfaktorer. Studier inom det nya forskningscentret ska fokusera på hur skolor fungerar i praktiken och generera kunskap om skolors verksamhet, ledning och kultur för excellens. (Bild till höger: Barbara Bergström)

- Det är djupt meningsfullt att kunna bidra till en typ av forskning om skolverksamhet som är eftersatt i Sverige och som internationellt går under samlingsnamnet ”School Effectiveness Research”, säger Hans Bergström som företrädare för donator, The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

Ansatsen bygger på att skolan i sig, rätt skött och med kraftfulla övertygelser, kan göra stor skillnad. Skolan är inte blott offer för yttre omständigheter. Med Handelshögskolan som högklassig institutionell hemhörighet tror vi att ett starkt forsknings- och utbildningscentrum kan etableras, som tillför ett viktigt skolnära perspektiv. Barbara och jag är entusiastiska över att en så framstående, produktiv och innovativ forskare som Karl Wennberg blir första Barbara Bergström-professor.

Följ denna länk för att läsa hela pressmeddelandet.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare