News

Tvåspråkighet är en av våra grundpelare

Tvåspråkighet är en av våra grundpelare

I en allt mer global värld kan vi alla hålla med om att engelskan är viktig att behärska men också att det är oerhört viktigt att våra elever behärskar svenska. Det är därför vi driver tvåspråkiga skolor.

Vi brinner för språk och fördelarna med en tvåspråkig undervisning sträcker sig längre än att klara sig en global värld. Forskning visar att tvåspråkighet
förbättrar kognitiva förmågor såsom arbetsminne och förmågan att fokusera och resonera. En forskningsstudie om tvåspråkighet av Naja Ramirez och Patricia Kuhl från 2017 visar att tvåspråkiga barn presterar lika bra eller till och med bättre än de som bara har sitt modersmål. Dock är det bästa att i tidig ålder lära sig två språk i interaktion med människor, inte genom TV och andra medier. 

För att driva tvåspråkiga skolor av hög kvalitet behövs utmärkta lärare som fullt ut behärskar språket, vare sig de undervisar på  engelska och svenska samt att de oavsett undervisningsämne använder begrepp och nyckelord på båda språken. Att vara tvåspråkig handlar om att behärska båda språken utan att det sker på det andra språkets bekostnad. 

På Internationella Engelska skolan lyckas vi med detta uppdrag. Tittar man på de nationella proven och jämför elevens utveckling över tid sk. förädlingsvärde/value added kan man se att elever hos IES presterar bättre och över förväntan inom svenska, engelska och matematik jämfört med såväl kommunala som fristående skolor. 

Framgång nås genom att börja tidigt, att ha utmärkta lärare, en tydlig pedagogisk idé och ett ledarskap som säkerställer en miljö där eleverna kan lära sig. 

Annakarin Johansson Sandman
Utbildningschef Internationella Engelska Skolan

The Hans and Barbara Bergstrom Foundation gör en betydande donation till skolforskning

Handelshögskolan i Stockholm meddelade idag att de inrättar en ny professur inom organisation och ledarskap i skolan och utbildningssektorn i förening med starten av ett nytt centrum för skolforskning.
 

- Vi är enormt tacksamma och glada över donationen och att Barbara Bergströms 75-årsdag firas med en satsning på vetenskap och forskning är fantastiskt, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.
 

Professuren som bär Internationella Engelska Skolans grundares namn, möjliggörs av en donation på 60 Mkr från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation i samband med Barbara Bergströms 75-årsdag den 9 april 2021. Detta blir den första namngivna donationsprofessuren som bär en kvinnas namn. 

Till innehavare av Barbara Bergströms professur har Karl Wennberg utsetts, idag professor vid Linköpings universitet. Han är en ytterligt välmeriterad forskare med organisationsteoretisk bas och ett brett samhällsvetenskapligt intresse. Han är bl.a. styrelseledamot i stiftelsen Scancor vid Stanford University och Harvard University.

Professor Wennberg kommer att fungera som vetenskaplig ledare för en ny centrumbildning som kommer att bedriva oberoende forskning om skolors ledning och framgångsfaktorer. Studier inom det nya forskningscentret ska fokusera på hur skolor fungerar i praktiken och generera kunskap om skolors verksamhet, ledning och kultur för excellens. (Bild till höger: Barbara Bergström)

- Det är djupt meningsfullt att kunna bidra till en typ av forskning om skolverksamhet som är eftersatt i Sverige och som internationellt går under samlingsnamnet ”School Effectiveness Research”, säger Hans Bergström som företrädare för donator, The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

Ansatsen bygger på att skolan i sig, rätt skött och med kraftfulla övertygelser, kan göra stor skillnad. Skolan är inte blott offer för yttre omständigheter. Med Handelshögskolan som högklassig institutionell hemhörighet tror vi att ett starkt forsknings- och utbildningscentrum kan etableras, som tillför ett viktigt skolnära perspektiv. Barbara och jag är entusiastiska över att en så framstående, produktiv och innovativ forskare som Karl Wennberg blir första Barbara Bergström-professor.

Följ denna länk för att läsa hela pressmeddelandet.

Tidigare betyg kommer hjälpa eleverna

Tidigare betyg kommer hjälpa eleverna

Internationella Engelska Skolan välkomnar att riksdagen har röstat för regeringens proposition om möjligheten för skolor att kunna sätta betyg för elever i årskurs fyra.

Fyra av IES skolor, Eskilstuna, Karlstad, Landskrona och Täby, har varit med i den försöksverksamheten som startade 2017.

AnnaKarin Johansson Sandman, Utbildningschef IES, menar; “Återkoppling från försöksverksamheten har varit tydlig, att sätta betyg för yngre elever har varit givande för såväl elevernas lärande som att ge lärarna insikter i vilka stödprocesser som behöver sättas in. En framgångsrik utbildning innebär att elever, lärare och vårdnadshavare jobbar tillsammans mot samma mål. Betyg är då ett användbart verktyg som erbjuder en tydlig och evidensbaserad bedömningsgrund för varje barns utveckling - där särskilt fokus läggs på elevernas styrkor men också på områden där det behöver sättas in ytterligare stöd och hjälp.”

“Vi vet att elever också får ett större självförtroende och känner en större säkerhet när vuxna kan ge dem tydliga besked om deras inlärning och väg framåt. Lärare i skolorna som deltagit i försöksverksamheten har i utvärderingen berättat att tidiga betyg är värdefulla, så länge kriterierna är tydliga, och därmed kan fungera som en tidig indikator för färdigheter och behov av stöd för alla elever.”

“Försöksverksamheten i våra skolor var väldigt positiv och det är värdefullt att kunna dra nytta av dessa lärdomar när betyg i årskurs fyra  implementeras i andra IES skolor. Vi kommer därför att stötta våra rektorer i att införa betyg från årskurs 4 i våra skolor.”

Köerna öppnar idag till de tre nya skolor som startar 2022

Köerna öppnar idag till de tre nya skolor som startar 2022

Från och med idag, den 1 februari 2021, går det att ställa sig i kö till dessa skolor:

IES Staffanstorp

IES Trelleborg 

IES Växjö 

IES Staffanstorp byggs just nu i området Vikhem och blir en F-9 skola med plats för cirka
600 elever.

 

IES Trelleborg blir en F-9 skola för cirka 700 elever och kommer ligga i området
Fagerängen.

 

IES Växjö byggs skolan i Telestadshöjden och planeras bli en skola för cirka 600 barn från
förskoleklass till årskurs 9.

Till hösten 2022 väntas skolorna öppna med årskurs F-7 för att efter två år ta emot elever i
samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs nio.

Vi ser fram emot hösten 2022 och att kunna välkomna än fler elever att nå sin fulla
potential i en lugn och trygg miljö i dessa fina nybyggda skolor.

Queues now open for students born in 2020

Queues now open for students born in 2020

As parents you have the right to make an active choice about where your child will go to school, whether you choose a municipal school or a free school. Internationella Engelska Skolan uses a queue based system, where the child who is first in line is offered the first place, whatever their background, address or abilities. Priority is given to students who already have a sibling in the school.

In our schools children can be placed in the queue from the first of February in the calendar year after they are born.  That means that from today (February1, 2021) families can place children who were born during 2020 in the queue for the school or schools that they would like their child to attend.

Every IES school has its own queue and they can all be found here: https://engelska.se/our-schools/join-queue

For more information please contact the school that you are interested in or visit www.engelska.se. You can also contact us by email at info@engelska.se.

Sidor