News

Principal Appointed for IES Södertälje

A dedicated and qualified educator with years of experience as a Principal has now been appointed to lead the development of Internationella Engelska Skolan Södertälje.

Mr Johan Öhman will become the Principal of IES Södertälje in April, four months before the school starts. He will work closely with colleagues from IES to ensure the school opens with everything needed for success - from new facilities to excellent teachers, all in time for the students to be welcomed into the refurbished building by their new Principal.

Mr Öhman is joining Internationella Engelska Skolan from his current job as the Principal of two upper secondary schools in Täby and Upplands Väsby, and is also taking part in the postgraduate program for Principals at Stockholm University.  He has 17 years experience in education and has worked as a teacher of subjects including the social sciences, economics, business studies and computing.  He also has a strong international background, as teacher and in school management, from international schools and education in Bangladesh and Singapore, including his commitment to the Swedish Supplementary Schools.

Speaking about his appointment, Mr Öhman said: “I am truly honored and excited to be the founding Principal of Internationella Engelska Skolan in Södertälje. As always with Internationella Engelska Skolan the expectations are set to a high standard. This expectation of a continually high standard gives us great inspiration to provide all our students with a first-class education.”

Ralph Riber, CEO of Internationella Engelska Skolan, said: “I am very pleased that we have managed to recruit a Principal with the experience and international mindset of Mr Öhman to run our new school in Södertälje. 

“His first task as Principal will be absolutely key to the success of the school, as he builds a strong international team around him, bringing the best teachers from the English-speaking world as well as excellent teachers from Sweden.”

Internationella Engelska Skolan Södertälje will be a 4-9 school and will open in August 2017. The queue is open now and parents are welcome to apply for a place for their children on a first-come, first-served basis.

Internationella Engelska Skolan lämnar in remissvar till Finansdepartementet med anledning av Reepaluutredningen

”Reepaluutredningen ger en totalt grundlös beskrivning av vad seriösa organisationer som Internationella Engelska Skolan står för och bidrar med till samhället. Utredningen kan inte bilda grund för lagstiftning”, skriver styrelsen för Internationella Engelska Skolan (IES) i sitt remissvar, som inlämnades till Finansdepartementet på måndagen. IES är den ledande friskolan inom grundskolan, med 21 400 elever läsåret 2016/17 i 29 grundskolor runt om i Sverige samt en gymnasieskola. I kön för att få en plats under kommande år fanns per den 30 september 2016 cirka 122 000 anmälningar.

Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan tillägger: ”Jag kan säkert säga att om utredningens förslag hade gällt för 25 år sedan, när jag startade, hade Engelska Skolan inte funnits i Sverige i dag. Vi har genom åren räddat tusentals barn från mobbning och otrygghet i de kaosskolor de kom ifrån, till arbetsro. Vi har till Sverige för närvarande tagit cirka 700 skickliga lärare från andra länder, som undervisar främst i ämnen som matematik och naturvetenskap, där det råder extrem lärarbrist i vårt land. 

Jag är stolt över vad vi har skapat och vill inte se det förstört på rent ideologiska grunder. Jag kan heller inte tänka mig att det sker. Men hotet och oron måste någon gång få ett slut, via en bredare politisk uppgörelse. Reepaluutredningen är ett sidospår, inte någon del av lösningen”.

Remissvaret från IES ställer den grundläggande frågan vad Reepaluutredningen har varit till för. Om man ser till de berörda verksamheterna – vård, skola och omsorg – finns det inget relevant svar på den frågan. Det verkliga svaret återfinns i politiken själv. Utredningen tillkom som en politisk utpressning från Vänsterpartiet under regeringsbildningen hösten 2014. Den styrande socialdemokratin har nu också kommit fram till att den vill skapa en ideologisk konflikt inför 2018 års val, för att dra bort intresset från de stora verkliga problem Sverige brottas med. Utredningen har således startat med en färdig slutsats, som den sedan försöker ge intryck av att ha kommit fram till på rationella grunder. Det rör sig om en lösning som desperat men förgäves letar efter sitt problem. Svenskt utredningsväsende bör inte användas på det sättet.

Det är det politiska systemet som i dagens Sverige präglas av ”oordning och oreda”, inte välfärdsföretagandet, skriver IES. Reepaluutredningen var från början onödig och är till sina förslag enbart skadlig. Vad som i stället behövs är en balanserad och pragmatisk överenskommelse i den politiska mitten som skapar långsiktig stabilitet i de grundläggande spelreglerna för företagande.

I det utförliga remissvaret går Internationella Engelska Skolan igenom varför företag behövs för mångfald och dynamik, hur vinster uppstår och används, varför kvalitet är enda vägen till långsiktig framgång, hur stora företag har växt fram och bidrar till spridning av goda koncept och varför överskott från etablerade skolor är nödvändig för expansion och trygg verksamhet. Enbart hyresåtagandena för Internationella Engelska Skolan uppgår till över 4 000 Mkr. Ingen skulle våga skriva kontrakt, om de inte kan se att det finns ett starkt kassaflöde från verksamheten och hög soliditet. Remissvaret visar varför Reepaluutredningen inte alls har förstått vad som bildar ”insatt kapital” i ett tjänsteföretag av IES slag.

Remissvaret bemöter också utredningens påståenden om att en skolgrupp som Internationella Engelska Skolan skulle bidra till ”segregation”. Det som utmärker Sverige är att många skolor inte styrs och drivs på ett sätt som gör att alla elever lyfts. Ny forskning från Göteborgs universitet belägger detta. Vill man på allvar göra något åt likvärdigheten i svensk skola är det här det centrala problemet ligger, inte i resurser eller skillnad i elevsammansättning. Under läsåret 2015/2016 hade 36 procent av IES elever utländsk bakgrund. Motsvarande andel för de kommunala skolorna var betydligt lägre och låg på 22 procent.

”Vi törs säga att Internationella Engelska Skolan är ett positivt exempel på hur man kan organisera för skolframgång. När nu den avgörande betydelsen av hur skolor leds och organiseras börjar upptäckas, blir det extremt konstigt om den skolorganisation som har gått i bräschen i just detta avseende, även enligt Skolinspektionen, skulle stoppas i sin fortsatta verksamhet”, avslutar IES styrelse.

PDF iconRemissyttrande över ”Välfärdsutredningen” SOU 2016-78.pdf

Internationella Engelska Skolans ansöker om nyetableringar

Internationella Engelska Skolans ansöker om nyetableringar

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (IES) har lämnat in fem nya ansökningar hos Skolinspektionen om att få etablera och bedriva för- och grundskoleverksamhet, med start tidigast 2019. Ansökningarna avser skolverksamhet i årskurs F-9 i Österåker, Östersund, Skellefteå, Huddinge (Länna) och Ekerö kommun. De utgör ett första steg i en process där eventuellt beslut om etablering samt vilka årskurser respektive verksamhet skall omfatta fattas vid ett senare skede. Vidare ansöker IES om att få utöka sin nuvarande grundskoleverksamhet med F-3 i Halmstad och Huddinge, med start tidigast 2019. 

”Ansökningar om att få etablera och bedriva grundskoleverksamhet är ett första viktigt steg i vår planering för nya skolor. Samtidigt återstår många frågor, som att i dialog med respektive kommun identifiera lämpliga lokaliseringar samt tillsammans med erfarna fastighetsägare utvärdera möjligheterna att erbjuda skolbyggnader av högsta klass”, kommenterar Jörgen Stenquist, Vice VD på Internationella Engelska Skolan och ansvarig för IES expansion.

IES bedömer att verksamhetens goda relationer med kommunerna skapar goda förutsättningar för långsiktiga samarbeten. 

“Det är alltid vår ambition att öppna en skola som kompletterar de existerande kommunala skolorna. På det sättet kan kommunerna erbjuda föräldrar och elever ett alternativ. Hälften av utbildningen sker på engelska och hälften på svenska, men bedrivs fullt ut i linje med den svenska läroplanen.

När det gäller Österåker, Ekerö och Länna ser vi redan nu ett stort intresse. Många elever från de kommunerna går redan på IES existerande och närliggande skolor. Att öppna skolor i de här områdena leder till minskad press på befintliga skolor och minskar behovet av att resa långt för att få tillgång till våra skolor.

Vi har redan tidigare kommunicerat vår avsikt i Länna och det finns en intressekö på vår hemsida där föräldrar kan anmäla sina barn. Vi har även tecknat ett villkorat avtal som är avhängigt bygglov och tillstånd från Skolinspektionen.

Det finns ett stort intresse från föräldrar i Östersund och Skellefteå för en skola med vår profil som ett komplement till kommunernas i övrigt utmärkta skolor. Vi har därför påbörjat processen med att få igång en dialog med såväl kommuner som fastighetsägare i båda kommunerna.” avslutar Jörgen Stenquist. 

Redan från start 1993 formulerade Engelska Skolans grundare, Barbara Bergström, tre starka övertygelser som alltjämt präglar Internationella Engelska Skolan:

Behärska engelska språket. Engelskan har blivit världens gemensamma språk, ”nyckeln till världen”. Barnen i ett litet land som Sverige behöver lära sig att behärska engelskan, inte bara ”kunna”, så tidigt som möjligt. Det uppnås bäst genom ”språkbad”, att eleverna hör och talar engelska dagligen i en skolmiljö med många lärare som har engelska som modersmål samt med en internationell atmosfär.

En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära. Ordning, struktur och trygghet är nödvändiga förutsättningar för lärande. En skola där det råder disciplin och lugna arbetsförhållanden signalerar också respekt för värdet av utbildning. ”Tough love” blev mottot för en skola som upprätthåller tydliga normer för beteendet, men samtidigt visar kärlek för varje individ och en stark vilja att hjälpa varje barn att lyckas. Att träna gott uppförande i skolan som en arbetsplats, och få känna tillfredsställelsen av positiva resultat från hårt arbete – det förbereder eleverna för framgång också i vuxenlivet.

Höga akademiska förväntningar och ambitioner. Vi bär övertygelsen att varje barn kan lyckas, oavsett social bakgrund, och förmedlar den övertygelsen till våra elever. Ambitionen att hjälpa varje elev att nå sin potential gäller dem som behöver särskilt stöd, likaväl som den ska gälla även de mest naturligt begåvade.

Internationella Engelska Skolan ser som sin mission att hjälpa elever från alla bakgrunder att utvecklas till produktiva och ansvariga medborgare samt erövra det självförtroende och den ambition som krävs för att göra det mesta möjliga av sina talanger.

Alliance Leaders Visit IES Uppsala

Alliance Leaders Visit IES Uppsala

Students at Internationella Engelska Skolan Uppsala had a chance to quiz political leaders from the centre-right Alliance parties during a visit to the school.

The four politicians, Conservative party leader Anna Kinberg Batra, Liberal party leader Jan Björklund, Annie Lööf, leader of the Centre party and Ebba Busch Thor, leader of the Christian Democrats, toured the school before taking questions from students, and eventually journalists.

Students asked about topics including Brexit, the military, housing issues in Sweden and the gender pay gap.

Students ask questions of the Alliance leaders in a session moderated by thier classmate Angelica Hagström (left).

Angelica Hagström, 14 of class 8A, was in charge of the event after she was chosen to moderate the session for her classmates.

She said: “It was really fun, but I was nervous as well, because If I said something wrong there would be so many people who heard. I felt a bit special when I was asked to moderate, and that is always nice.”

Angelica had been thinking about her own questions to ask before she was offered the chance to lead the discussion.

She said: "I thought I would ask about the grading systems.  Then when we were going into the class my social-science teacher asked if I could organise the questions a bit. I thought: 'that is no big deal, I can do that’.

“The politicians had good and well-thought-out answers so you knew what they meant, they spoke well. I think it is good to hear them speak directly, because then you can build your own opinion rather than being influenced by what is reported.”

Mr Östling, the school's Principal, welcoming Anna Kinberg Batra.

During the event the politicians presented their ideas of how education in Sweden could develop. They spoke of Pisa, how to make the teaching profession more attractive, education for those newly arrived in Sweden, an increase in the number of hours of teaching that students receive, encouraging parents to make a more active school choice and even externally moderated national tests.

Following on from their press conference the political leaders met with Mr Östling, the school’s Principal to discuss issues around education and to hear his views.

He said: "It was a great honour for us to host the visit and show our school to a few of the most influential politicians in the country. We are proud of our school and our students, and we have thoroughly enjoyed the opportunity to have our students show their knowledge of politics by the excellent questions they asked. Personally, I am very pleased to have shared the story of IES Uppsala and to have been given the chance to discuss educational matters and concerns with people who can really make a difference on the national level."

Mr Östling and Mr Grant, head of year 7 and maths teacher, (right) hold a meeting with the four Alliance leaders.

Nationella proven 2016 nu offentliga: Överlägsna resultat för Engelska Skolan och ”Skoleffekten” från årskurs 6-9 är betydande

Skolverket har i dagarna publicerat de samlade resultaten från 2016 års nationella prov i grundskolan. Årskurs 9-eleverna från Internationella Engelska Skolan (IES) visar återigen betydligt högre resultat än det nationella snittet.

I ämnet matematik har skillnaden ökat i relation till kommunala skolor. Av niondeklassarna i IES har 60 procent uppnått något av toppbetygen A-C, att jämföra med 35 procent i de kommunalt drivna skolorna i Sverige. I ämnet svenska får 72 procent av eleverna i IES toppbetyg, jämfört med 51 procent i kommunala skolor. I ämnet engelska är motsvarande siffor 97 respektive 69 procent.

Som en del i skolornas kvalitetssystem inför nu Internationella Engelska Skolan begreppet ”value added”. Detta kan också kallas ”skoleffekt”. Skoleffekten mäter IES bidrag till att höja elevernas prestationer under tre år på högstadiet - oavsett elevkårens socioekonomiska bakgrund. Detta är den måttstock som forskare rekommenderar. För första gången är skoleffekten möjlig att mäta då elever som gick ut årskurs 9 våren 2016 gjorde motsvarande nationella prov när de gick i årskurs 6 våren 2013. IES har funnit ett sätt att i sina skolor statistiskt följa elevkåren för båda testen.

Det visar sig att skoleffekten av att ha gått i Internationella Engelska Skolan är betydande. På det nationella provet i matematik i årskurs 6 år 2013 var skillnaden mellan IES och kommunala skolor 11 procentenheter, vad gäller andel med toppbetyg A-C. Tre år senare har den, beräknad för samma elever hos IES, ökat till 29 procentenheter. Det innebär en skoleffekt på 18 procentenheter. I ämnet svenska är motsvarande skoleffekt för IES 12 procentenheter. I ämnet engelska är den 1 procentenhet (beroende på att hela 95 procent av eleverna hos IES erövrade toppbetyg på provet redan i årkurs 6, då de som regel gått tre år i IES).

I debatten påstås ofta att de goda skolresultaten för Internationella Engelska Skolan skulle bero på den socioekonomiska bakgrunden hos eleverna. Detta sägs trots att IES inte gör något urval av elever, skolorna i stor utsträckning ligger i så kallade ”lågstatusområden” och andelen elever med utländsk bakgrund är högre än genomsnittet i Sverige. De nya beräkningarna av skoleffekt belägger att skolan i sig har en betydande inverkan. Samma elever förbättrar sig mer i Internationella Engelska Skolan än i kommunalt drivna skolor.

”Det står klart från resultaten att den lugna lärmiljö och den arbetsetik vi erbjuder, tillsammans med rekryteringen av kvalificerade lärare från olika länder, ger goda resultat oavsett elevernas sociala bakgrund”, konstaterar Damian Brunker, Head of Academics på Internationella Engelska Skolan.

Sidor