News

Maths Gold for IES Uppsala Student

An IES Uppsala student has been crowned Sweden’s best mathematician after victory in a national contest.

Year nine student David Mörtberg recorded a near perfect score in the Högstadiets Matematiktävling, when he dropped only one point out of 42.  Three other IES students were also in the top 20. Erik Bryland of IES Lund came joint eighth, Kian Esfandiari of IES Uppsala came 13th and Vidar Gustafsson of IES Nacka came joint 17th.

The competition is open to anyone attending compulsory school and tests students’ logical thinking, problem solving, and ability to express themselves in mathematical language.

Speaking after his victory, David said: “This was my third time in the contest.  In year seven I reached the finals, in year eight I came fourth, and now in year nine I won. In earlier years I found algebra and geometry hard, but this time I was only one point away from a full score.

"I was so happy to have won, they list the winners from the bottom to the top, so I realised I had probably won when they gave the award to the person who came second, but I didn’t know for sure.  My mother was the happiest person, maybe even happier than me, because she has been the person really pushing me to do maths, which is a positive thing.”

David has enjoyed mathematics ever since he was a small child and has always been keen to see how far he could go.

He said:  "I have been interested in maths for a very long time. In kindergarten I liked counting, and in year one, two and three I always wanted an extra challenge; so in year three I could go up to year four and do their maths.

“This year, so far, I have taken one gymnasiet maths course and I am now taking the next one. So I can start with maths 3C right away when I get to gymnasiet. Maybe I can do university mathematics during year three of gymnasiet, and maybe I can take other courses at gymnasiet as well."

“Competitions like this provide a challenge for the better students. For students who need the challenge it is great that this exists.  It shows the top students that they can compete with others, you can show that you are really at the top.  It can give an extra motivation to do maths. Maybe I don’t need more motivation, but it is still fun to know that this competition exists.”

The head of maths for IES Uppsala, Mr Hedgepeth, added: “I think that David is a prime example of perseverance, work ethic and growth mindset.  He has become more confident and more humble with his mathematics, he understands he has a real skill. If he fails he looks at it is a need to find another way, so he views failure as one step closer to the solution.

"He is good, he keeps you on your toes as a teacher. It might sound odd to say, but I like it on the rare occasions he makes a mistake because then I get to teach him something. He watches me in class as well, he is always quick to point out any small mistakes especially with the lengths of my triangles."

David and other mathematicians at IES Uppsala are now preparing for their next challenge, the Pythagoras Quest competition, which will run during the spring term.

IES opening a new school in Skellefteå

Ansök här för en plats i kön till IES Skellefteå.

Den 14 juni 2018 meddelades att diskussioner förts mellan Skellefteå kommun och Internationella Engelska Skolan(”IES”) om att öppna en skola i kommunen 2019. Diskussionerna avsåg möjlighet för IES att bedriva verksamheten i den av kommunen ägda Brännanskolans lokaler. 

IES har nu tecknat hyresavtal med Skellefteå Industrihus AB som ägs av Skellefteå kommun om att starta verksamheten med start läsåret 2019/20. Verksamheten kommer att omfatta grundskola från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem. Initialt beräknas antalet klasser uppgå till 10 och fullt utbyggd omfattar skolan 20 klasser.

”Vi tror på att ett konkurrenskraftigt och internationellt näringsliv skapar en attraktiv och växande arbetsmarknad. För att uppnå detta är det en förutsättning att näringslivet kan rekrytera experter till sina verksamheter och att Skellefteå upplevs som en attraktiv plats för både svenska och utländska familjer, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

”Skellefteås näringsliv såväl som föräldrar har under lång tid framfört önskemål om den typ av pedagogik Internationella Engelska Skolan erbjuder. Det har vi lyssnat på och vi tror att den här etableringen och Skellefteås utbildningsmöjligheter som helhet är avgörande för fortsatt hållbar tillväxt”, säger Maria Marklund (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Annette Brodin Rampe, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi har fått ett fantastiskt välkomnande från Skellefteå kommun. Vår etablering är ett mycket bra exempel på hur vi genom ett nära samarbete med kommunen, boende och framgångsrika internationella företag blir en del av lösningen för att säkerställa tillgången på utbildning av högsta kvalitet i kommunen. Vi ser fram emot att vara med och bidra till Skellefteås och dess invånares framtid.”

Ansök här för en plats i kön till IES Skellefteå.

Vi är en skola för alla

Internationella Engelska Skolans övertygelse är att alla barn oavsett bakgrund kan lyckas om de får möjlighet till utbildning av god kvalitet.

Vi har 36 skolor i områden med stora skillnader i demografi och vi brinner för att hjälpa alla elever att nå sin fulla potential.   Det betyder att både högpresterande elever har rätt till en utbildning som stimulerar och utmanar dem, och att elever som behöver stöd ska få det.

IES är samarbetspartner till många kommuner runt om i Sverige. Där vår ambition är att vara ett komplement till kommunala skolor, underlätta integration och anpassa oss till det långsiktiga behovet för varje enskilt område.

För att gå i våra skolor behöver man ställa sig i kö. Kön är öppen för alla. Det är ett rättvist system där barnet som stått i kö längst blir erbjuden plats först. På så sätt får alla samma chans, inte bara de som bor närmast eller har lättast för sig i skolan.  

Vi öppnar också skolor i områden med en hög andel utlandsfödda föräldrar och i områden med lägre utbildningsnivå. 38 procent av våra elever har utländsk bakgrund, jämfört med genomsnittet om 25 procent.

Det vi kan se från många orter där vi har skolor som gör skillnad i elevsammansättningen är var skolan ligger, men framförallt hur tillgänglig och tydlig informationen om det fria skolvalet är. I vissa kommuner måste informationen bli tillgängligare, enklare och erbjudas på fler språk så att fler föräldrar aktivt fattar ett beslut om sitt barns framtid. Låt skolvalet bli obligatoriskt!

Våra skolor har haft en betydande positiv effekt för många områden, såsom Kista och Skärholmen i Stockholm, Fröslunda i Eskilstuna och Söder i Helsingborg. Områden som är starkt segregerade. Trots detta är 97 procent av våra elever behöriga till gymnasiet.

Vi väljer inte vilka elever som går i våra skolor och kan visa att vi når bättre resultat även för  elever som har föräldrar utan eftergymnasial utbildning. I våra skolor går 94 procent av dessa elever ut nian behöriga till gymnasiet medan genomsnittet för alla skolor i Sverige endast är 78 procent. Det är ett tydligt bevis att det är kvaliteten på utbildningen och inte bakgrunden som avgör.

Låt oss alla engagerade i skola arbeta för bättre kvalitet på utbildningen i Sverige. Det behövs 1 000 nya skolor de närmaste åren och alla behöver hjälpas åt, för våra barns skull.

Skärholmen Students' Ambitions Encouraged Through Chess

Chess-fans from IES Skärholmen teamed up with entrepreneurs and business people for a contest in the middle of Stockholm, that showed that any ambitious pawn can be promoted to knight, rook, bishop or even queen.

Thirteen students from the school took part in the event Näringslivet möter Förorten, held at Stockholm’s busy central station during the afternoon rush hour. Every student played in partnership with a teammate from the business community.

Alexander Lindholm (above, second from left), a politician from Stockholm City Council, was partnered with Iva Taticof class 5D at IES Skärholmen. He said: “It is fun to meet the young people and play with them, it is also embarrassing because they are always better than I am at chess, so I learn a lot, but if I stay out of the way of my teammate, my team can win.

“I think it is good for students to meet with companies, meet successful people and have their own dreams. We have great opportunities in Sweden with free education and university, everyone has the opportunity to go as far as they want.”

Ida (above, left) added: “He has different ideas and that is good because you can look at the other person’s ideas, learn, and be better at chess, it’s also true for life.  He has many good ideas that I don’t have.”

Alexandra Ohlén, principal of the school in Skärholmen explained why she was so pleased for her students to take part. She said: “This is an opportunity for my students to meet people who work with different occupations, and who inspire them to chose their own path.  You can be whoever you want to be. It is also a good opportunity to see that adults who seem far from their reality can have the same interests as they do.

“It was interesting that our students got to teach their teammates how to play better.”

Emmanuel Eneh of 4B was pleased to take part in the contest, he said: “You might get a new friend from the event. I have never played with an adult I don’t know before.”

Emmanual was paired up with Ilija Batljan, CEO off SBB Norden (both pictured, right). He said: “The young people taking part learn how to be in a contest and have the ability to meet some other people that they don’t meet every day.”

Aaryaman Sachdeva, 8A (above, second from right), also took part in the event. He said: “It is a very good combination because you play chess and can get to know how adults feel. When you start it can be a little bit awkward because you don’t know a person, but then you start to feel the fun.”

He was paired up with Ashkan Pouya of Systematic Growth (above, right), who said: “The kids are much better than the grown-ups, so it is such a great thing to have a reversed culture, they coach you. The kids get to interact with grown-ups. Kids from the suburbs get together with people from industry and learn each other’s perspectives.”

Sidor