Tidigare betyg kommer hjälpa eleverna

Tidigare betyg kommer hjälpa eleverna

Internationella Engelska Skolan välkomnar att riksdagen har röstat för regeringens proposition om möjligheten för skolor att kunna sätta betyg för elever i årskurs fyra.

Fyra av IES skolor, Eskilstuna, Karlstad, Landskrona och Täby, har varit med i den försöksverksamheten som startade 2017.

AnnaKarin Johansson Sandman, Utbildningschef IES, menar; “Återkoppling från försöksverksamheten har varit tydlig, att sätta betyg för yngre elever har varit givande för såväl elevernas lärande som att ge lärarna insikter i vilka stödprocesser som behöver sättas in. En framgångsrik utbildning innebär att elever, lärare och vårdnadshavare jobbar tillsammans mot samma mål. Betyg är då ett användbart verktyg som erbjuder en tydlig och evidensbaserad bedömningsgrund för varje barns utveckling - där särskilt fokus läggs på elevernas styrkor men också på områden där det behöver sättas in ytterligare stöd och hjälp.”

“Vi vet att elever också får ett större självförtroende och känner en större säkerhet när vuxna kan ge dem tydliga besked om deras inlärning och väg framåt. Lärare i skolorna som deltagit i försöksverksamheten har i utvärderingen berättat att tidiga betyg är värdefulla, så länge kriterierna är tydliga, och därmed kan fungera som en tidig indikator för färdigheter och behov av stöd för alla elever.”

“Försöksverksamheten i våra skolor var väldigt positiv och det är värdefullt att kunna dra nytta av dessa lärdomar när betyg i årskurs fyra  implementeras i andra IES skolor. Vi kommer därför att stötta våra rektorer i att införa betyg från årskurs 4 i våra skolor.”

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare