IES syn på skolsegregation

Internationella Engelska Skolan (IES) omnämns i inslag på Sveriges Television den 20 december 2020 med anledning av skolans 28 åriga verksamhet och ägare. Detta förtydligande vänder sig mot påståendet om att IES skulle bidra till skolsegregationen i Sverige.

IES är en svensk friskola som följer svensk läroplan och har 28 000 elever och drygt 3000 anställda i 39 skolor i Sverige. Vi är väldigt stolta över våra elever och personal. Deras höga måluppfyllelse avseende gymnasiebehörighet gör IES skolor till några av landets bästa med 97 procent jämfört med 85 procent som är det nationella genomsnittet. Skolforskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren fastslår i en rapport att IES har högre förädlingsvärden än landets kommunala skolor och även andra friskolor. Denna kvalitetsfördel gäller alla elever oavsett  bakgrund och fördelen är om något större bland elever med föräldrar med lägre utbildningsbakgrund. 

IES är förespråkare av antagning genom kö där först i kön blir först erbjuden plats. Hos IES kan man inte ställa sig i kö från BB utan för att skapa så rättvisa förutsättningar som möjligt för alla oavsett när på året man är född så öppnar kön i februari året barnet fyller ett år till våra skolor. Vi är övertygade att det är vårt etos och principerna om att en skola ska vara lugn och trygg och att vi har höga förväntningar på alla elever oavsett bakgrund som gjort att vi levererat hög kvalitet i 28 år. Kvaliteten är varför vi har 223 800 registreringar i kö till våra skolor. Antagning genom kö, där den som ställer sig i kö först, är den som först blir erbjuden plats möjliggör att alla elever oavsett bakgrund och plånbok har möjlighet att börja på våra skolor. Närhetsprincipen däremot driver segregation då enbart de som har råd att bo i en viss skolas närhet kan gå där, och boendesegregationen är den största anledningen till skolsegregation i Sverige. Snittiden en elev står i kö till en av IES skolor är 2,5 år (nya skolor öppnar inte kön förrän ca 1,5 år före skolstart). I andra länder finns också valfrihet men där gäller valet privatskolor och föräldrarnas plånbok styr. 

Våra skolor har ett blandat elevunderlag och alla är välkomna till oss. Det är vår uppgift att utbilda och möta elevens behov för att kunna nå målen. 41 procent av eleverna i IES har utländsk bakgrund jämfört med rikets 26 procent. Idag går elever från 160 kommuner i våra 39 skolor. Våra skolor ligger mellan 30 och 130 i socioekonomiskt index, här återfinns 75 procent av landets skolor - oavsett huvudman. 25 procent av Sveriges elever går i skolor med högre index än 130. 

I inslaget nämns att TA gjort en vinst på sin investering i Internationella Engelska Skolan om 1 miljard kronor. Den uppgiften kommer från SVT, men vi vill betona   att det inte är pengar som tagits från Internationella Engelska Skolan och vår verksamhet utan TA har fått betalt från Paradigm för sina aktier i IES. Sedan grundandet 1993 har den absoluta huvuddelen av alla vinster i IES återinvesteras i befintliga och nya skolor, vilket också inslaget anger.  

Sverige behöver stärka kvaliteten i alla skolor. Oförmågan att se IES som en del av lösningen för inte Sverige närmare en lösning på vår kollektiva utmaning nämligen att få alla elever att nå målen under sin grundskoleutbildning. 

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare