Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

Our Story

Internationella Engelska Skolan Skärholmen är en tvåspråkig skola för elever i årskurs 4-9.

Vår skola erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära och vi är fast beslutna att hjälpa varje barn att nå sin fulla potential.

IES Skärholmen slog upp portarna augusti 2013 i nyrenoverade lokalerna på Storsätragränd 8 i Skärholmen inte långt från Sätra Centrum. Vi började med cirka 450 elever och nu har vi cirka 630 elever i årskurs 4-9 med fyra parallel klasser.

Vi undervisar enligt svensk läroplan men vi har ett internationellt sätt att arbeta och hjälpa eleverna. Hälften av all undervisning sker på engelska av behöriga lärare från engelsktalande länder som Sydafrika, USA och Storbritannien.


Akademiska studier är inte vårt enda fokus utan vi strävar efter att se till att eleverna har en holistisk utveckling. En del av detta arbete är vårt "hus"-system (Sahara, Atlanten, Amazon och Everest). Varje elev tillhör ett hus och detta bidrar att stärka känslan av tillhörighet och gemenskap i skolan. Vi blandar elever från årskurs 4-9 för att uppmuntra relationer mellan elever i olika åldrar. Skolan har församlingar för alla hus där positivt beteende uppmärksammas. Positivt beteende som att vara en god vän är lika viktigt som att lära sig i klassrummet.

IES Skärholmen är dedikerad till att utveckla fördomsfria globala medborgare som aktivt engagerar sig i sitt samhälle både inom och utanför skolan.

Images